BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Mirosława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Piotrowska Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Prace badawczo-rozwojowe jako determinanty społeczeństwa wiedzy
Research and Development as a Determinant of the Society of Knowledge
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 2, s. 327-340, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Społeczeństwo, Regulacje prawne, Prace naukowo-badawcze
Knowledge, Society, Legal regulations, Scientific-research work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest prezentacja problemu prac badawczo-rozwojowych jako podstawowego "elementu" charakteryzującego społeczeństwo wiedzy. Regulacje prawne zarówno międzynarodowe, jak i krajowe zawierają niejednoznaczne sformułowanie w/w prezentowane jako zasoby majątkowe organizacji gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is presentation of the problem of research and development (R&D) as a basic element that characterizes the society of knowledge. Law regulations, international as well as domestic, cover ambiguous statements in that scope. That is why the effects of research and development cannot be presented in reliable way as resources of a given entity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. PWE, Warszawa 1992.
 2. Działy badawczo-rozwojowe pod ściślejszym nadzorem. "Zarządzanie na Świecie" 1996, nr 1.
 3. Encyklopedia Biznesu. Red. W. Pomykało, t. 1-2, Fundacja Innowacji, Warszawa 1995.
 4. Encyklopedia PWN, Warszawa 1996.
 5. Globalizacja - zagrożenia i szanse, "Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 2.
 6. Kannańska A.: Kontrakty długoterminowe i ich rola w polityce bilansowej przedsiębiorstw. "Problemy Rachunkowości" 2001, nr 4(7).
 7. Karmańska A.: Koszty prac badawczych i rozwojowych. "Problemy Rachunkowości" 2002, nr 4(13).
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r., wyd. International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, T. 1 i 2, 2005.
 9. Penc J.: Zarządzanie oparte na wiedzy. "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 1(107).
 10. Przybylska K: Zewnętrzne źródła finansowania. "Nowe Życie Gospodarcze" nr 28, 13.07.1997.
 11. Skowronek-Mielczarek A.: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa a źródła finansowania. Vademecum Menedżera, Warszawa 2003.
 12. Słownik Języka Polskiego. Red. S. Dubisz. PWN, Warszawa 2003.
 13. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. W. (Copaliński. Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.
 14. Słownik Zarządzania i Finansów. Red. R. Koch. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1997.
 15. Sprawozdanie GUS - PNT-01.
 16. Szymczak W.: Wpływ podwykonawstwa na działalność innowacyjną polskich małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 3(109).
 17. Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Red. H. Brdulak, T. Gołębiowski. Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu