BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotliński Grzegorz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane uwarunkowania stosowania technologii informacyjnych w rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce
Selected Conditioning Regarding the Use of Computer Technology in Non-cash Turnover in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 2, s. 227-236, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Obrót bezgotówkowy, Bezgotówkowe formy rozliczeń, Pieniądz elektroniczny
Information Technology (IT), Cashless flow, Cashless forms of settlements, Electronic money
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zakres obrotu bezgotówkowego w Polsce na tle Unii Europejskiej oraz porównano zmiany wartości pieniądza bezgotówkowego w obiegu do wartości agregatu pieniężnego M1. Zaprezentowano udział poszczególnych instrumentów płatniczych w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych. Omówiono również mocne strony oraz zagrożenia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce.

The purpose of this paper is to present the selected conditioning regarding the use of the computer technology which is very often subjectively perceived as the most important one. Its innovatory usage in the designing process of the non-cash turnover mechanisms created new possibilities of its development. Dueto the achievements of IT technology, the foundation of the non-cash turnover, namely the trust in a contracting party, was based on the insurance resulting from a possibility to check a real amount of monetary means at any time on the account. The economy based on the knowledge together with the challenges imposed by the Polish membership in the UE, gives Poland the unique opportunities to create a monetary turnover based on the solutions applied in the electronic economy. Thanks to them the monetary turnover should be cheaper and faster. It will not only meet the requirements of the developing economy but also contribute to its faster development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drabowski E., Jaworski W., Krzyżkiewicz Z.: Bankowość w gospodarce socjalistycznej. PWE, Warszawa 1980.
  2. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2005. NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2005.
  3. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2005. NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa październik 2005.
  4. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2005 r NBP, Departament Systemu Płatniczego; Warszawa, kwiecień 2006; źródło: www.nbp.pl.
  5. Kaszubski R., Widawski P: Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego. "Biuletyn bankowy" 2005, nr 4.
  6. Leksykon Finansowo-bankowy. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
  7. Obrót bezgotówkowy w Polsce w latach 1999-2004, Pana Jerzego Pruskiego, Pierwszego Wiceprezesa NBP, prezentacja przestawiona na konferencji: "Gospodarka elektroniczna w Polsce" w Warszawie, 6 kwietnia 2005 r., źródło: www.ftbforum.pl/doc/prez/konf_6.04.2005/NBP.ppt.
  8. Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (dane miesięczne). Materiały informacyjne NBP, www.nbp.pl, podaż_bilansowa.xls.
  9. Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2004 roku. Rada ds. Sytemu Płatniczego, Warszawa, 23 marzec 2005.
  10. Strategia rozwoju systemu płatniczego i obrotu bezgotówkowego w Polsce. Prezentacja Pana A. Tochmańskiego, Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego NBP; przedstawiona na konferencji: "Forum obrotu bezgotówkowego" w Warszawie, 18 maja 2006, źródło: www.nbp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu