BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Niemiec Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dylematy wyceny kapitału intelektualnego na podstawie danych księgowych
Intellectual Capital Estimation Based on Financial Statement Dilemma
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 2, s. 351-360, rys., tab.
Słowa kluczowe
Rynek wyrobów cukierniczych, Wycena wartości niematerialnych, Kapitał intelektualny, Ekonomiczna wartość dodana, Studium przypadku
Confectionery products market, Valuation of intangible assets, Intellectual capital, Economic Value Added (EVA), Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko SA
Abstrakt
Przedstawiono weryfikacje wartości poznawczej wybranych, światowych standardów wyceny kapitału intelektualnego. Przedmiotem badań były skalkulowana wartość niematerialna (CIV), zysk z kapitału wiedzy (KCE) oraz ekonomiczna wartość dodana (EVA). Dane te mogą być ustalone na podstawie danych księgowych. Weryfikacji dokonano na podstawie danych sprawozdania finansowego Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. za lata 2002-2004.

The aim of his article was an empirical verification of particular, global Intellectual Capital (IC) estimation standards. The subject of research was Cumulated Immaterial Value (CIV), Knowledge Capital Earnings (KCE), Economic Value Added (EVA). All of them can be estimated on financial statement. The usage area of this measurements is larger then alternative methods used in lowering information gap of financial statement. The result of research negatively verificates thesis of usefulness of presented Intellectual Capital estimation methods in corporation during restructurisation. On this basis a conclusion was form, that for decision making process in corporation during permanent restructurisation should be other methods created. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baldenius T., Fuhrmann G., Reichelstein S.: Zurück zu EVA. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 1999, nr 1.
  2. Dudycz T.: Co mierzy EVA(tm)? W: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Red. M. Hamrol. Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
  3. Edvinsonn L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  4. Jaruga A., Fijałkowska J.: Kapitał intelektualny - wyzwanie dla rachunkowości. "Rachunkowość" 2003, nr 11.
  5. Kapitał intelektualny- czy to działa? CFO Magazyn Finansów, http://cfo.cxo.pl/artykuly/42142.html.
  6. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy akcjonariuszy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  7. Read C., Ross J., Dunleavy J., Schluman D., Bramante J.: eCFO Budowanie wartości w przedsiębiorstwach nowej ery. IFC PRESS, Kraków 2004.
  8. Steward T.A.: Intellectual Capital: The New Wealth of Nations. Doubleday Dell Publishing Group, New York 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu