BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więznowski Artur
Tytuł
Neutralność pieniądza a zadania współczesnych banków centralnych
Monetary Neutrality and Tasks of Modern Central Banks
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 41, s. 30-39, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Banki centralne, Funkcje banku centralnego, Polityka pieniężna, Pieniądz, Inflacja, Deflacja
Central banks, Central bank functions, Monetary policy, Money, Inflation, Deflation
Abstrakt
W artykule omówiono pojęcie neutralności pieniądza oraz jego związek z inflacją i deflacją. Na podstawie badań neutralności pieniądza wysunięto postulat modyfikacji zadań banków centralnych. Cel inflacyjny banków centralnych uznano za niewystarczający i zbyt ogólny, zaś stosowanie jako głównego narzędzia krótkoterminowych stóp procentowych pozostawia bank centralny praktycznie bezbronnym wobec zjawiska deflacji. Rozwiązaniem wymagającym rozważenia jest, zdaniem autora, przywrócenie celu monetarnego, w postaci założonego tempa wzrostu wybranego agregatu lub agregatów pieniężnych.

In this article discussed concept of monetary neutrality and its connection with inflation and deflation. On the basis of monetary neutrality researches proposed idea of modification of central banks' tasks. The author postulated to restore monetary goal in the form of growth rate of selected aggregate or monetary aggregates.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alan Greenspan, fiscal fiddler, "The Economist", 5/2001, s. 56.
 2. Altissimo F. i inni, Monetary analisis in the Bank of Italy prior to EMU: The role of real and monetary variables in the models of the Italian economy, Banca d'Italia 2001.
 3. Atta-Mensah J., The Empirical Performance of Alternative Monetary and Liquidity Aggregates, Bank of Canada 1995.
 4. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 5. Brzoza-Brzezina M. i inni, Hipoteza Neutralności Pieniądza, NBP, Warszawa 2002.
 6. Bullard J., Testing Long-Run Monetary Neutrality Propositions: Lessons from the Recent Research, Review Federal Bank of St. Luis, 1999.
 7. Drumetz F. i Odonnat I., The integration of analysis of extended monetary and credit aggregates in the experience of the Banque de France, Banque de France 2000.
 8. Greenspan to the rescue, "The Economist", 16/2001, s. 11.
 9. Hafer R. W., What Remains of Monetarism, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review 2001.
 10. Jordan T. J. i inni, The role of M3 in the policy analysis of the Swiss National Bank, SNB 2000.
 11. Kuttner K., Posen A., Beyond Bipolar: a Three-Dimensional Assessment of Monetary Frameworks, ONB, Wiedeń 2001.
 12. Łyziak T., Monetary transmission mechanism in Poland. Theoretical concepts vs. Evidence, NBP, Warszawa 2001.
 13. Mishkin F. S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002.
 14. Mishkin F. S., What Monetary Policy Can and Cannot Do, w: Monetary Policy in Transition in East and West: Strategies, Instruments and Transmission Mechanisms, Vienna 1997.
 15. Mishkin F, The channels of transmission: lessons for monetary policy, NBER Working Paper 5464, Cambridge (MA) 1996.
 16. Mundl K., Exchange Rate Targeting, w: Monetary Policy in Transition in East and West: Strategies, Instruments and Transmission Mechanisms, Vienna 1997.
 17. Orphanides A. I., Porter R. D., Money and inflation: the role of information regarding the determinants of M2 behavior, Board of Governors of the Federal Reserve System 2000.
 18. Pająkiewicz J., red., Makroekonomia. Wybrane zagadnienia teorii wzrostu i funkcjonowania współczesnych systemów gospodarki rynkowej, AE, Wrocław 2001.
 19. Pfister C., Monetary, Inflation and Exchange Rate Targeting, w: Monetary Policy in Transition in East and West: Strategies, Instruments and Transmission Mechanisms, Vienna 1997.
 20. Pietrucha J., Autonomia banku centralnego z punktu widzenia ekonomicznej teorii polityki, "Bank i Kredyt", Nr 12/1994.
 21. Reischle J., The role of the analysis of the consolidated balance sheet of the banking sector in the context of the Bundesbank's monetary targeting strategy prior to Stage Three, Deutsche Bundesbank 1998.
 22. The European Central Bank. Bonne chance, Mr Trichet, "The Economist", 44/2003. s. 16.
 23. The risk of deflation. Comparing symptoms, "The Economist", 45/2002, s. 75.
 24. Tymoczko D., Ewolucja systemu finansowego a skuteczność instrumentów polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt", marzec 2002, s. 4-19.
 25. Więznowski A., Przyczyny i skutki inflacji monetarnej. Studium komparatystyczne, AE, Wrocław 1996.
 26. Wojtyna A., Kontrowersje wokół niezależności banku centralnego a przyszły statut NBP "Bank i Kredyt", Nr 3/1996.
 27. Wojtyna A., Demokratyczna kontrola nad polityką banku centralnego - kontrowersje teoretyczne i wnioski dla Polski, "Ekonomista", 5/2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu