BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Pojęcia zdarzenia w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej zawodowej
Event Conception in Obligatory Professional Civilian Insurance Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1197, s. 474-483, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, Odpowiedzialność cywilna za szkody
Insurances, Insurance activity, Civil liability for damage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poruszono problem zdefiniowania pojęcia zdarzenie użytego w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Przedstawiono próby definiowania, ogólny podział zdarzeń oraz wyjaśniono termin zdarzenie losowe. Omówiono cechy zdarzenia losowego w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej oraz zaproponowano definicję pojęcia zdarzenia w tych ubezpieczeniach.

The paper presents problems of responsibility in non life insurance. There is one very importance problem, which concerns professional civilian. This paper presents the relation between the man and events. It also says about the events classification and hazards of events. At the end of the paper we try to create the definition of the event conception in professional responsible civilian insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bebyn G., Przegląd stosowanych metod oceny zagrożenia w ruchu drogowym, "Transport Miejski i Regionalny" 2006 nr 4.
 2. Korski K., Szybka J., Szacowanie niezawodności układów z przesuwającą się rezerwą - metodą "zdarzeń przeciwnych", "Mechanika" 2000, z. 1, t. 19.
 3. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław - Warszawa - Kraków, 1969.
 4. Kotarbiński T., Wybór pism, t. 1, Warszawa 1957.
 5. Krysicki W., Bartos J. i in., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. I, Rachunek prawdopodobieństwa, PWN 1999.
 6. Leniewicz E., Teoria zdarzeń w ujęciu prakseologicznym, "Prakseologia" 1975 nr 1.
 7. Łukaszewski W., Szansę rozwoju osobowości, KiW, Warszawa 1984.
 8. Nowakowski A., Monizm anomalny. Zdarzenia i własności mentalne, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 9. Szybka J., Prognozowanie niezawodności urządzeń mechanicznych funkcjonujących w układach z rezerwą, AGH, Kraków 1996.
 10. Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, DzU nr 45, poz. 242.
 11. Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, DzU nr 70, poz. 819.
 12. Wąsiewicz A., Umowa ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, t. 3, Bydgoszcz 1997.
 13. Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 12, PWN, Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu