BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyszka Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant), Lubos Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Innowacje w sektorze farmaceutycznym w Polsce
Innovations in the Pharmaceutical Sector in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2009, nr 24, s. 221-235
Słowa kluczowe
Przemysł farmaceutyczny, Innowacje w produkcji, Innowacyjność przemysłu
Pharmaceutical industry, Innovations in production, Industry innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Główną barierą ograniczającą rozwój i promocję oryginalnych innowacyjnych polskich leków są ogromne nakłady finansowe związane z prowadzeniem badań i prac rozwojowych. Bariera ta jest stopniowo pokonywana przez inicjatywy przedsiębiorstw dotyczące wspólnego prowadzenia badań oraz przez zwiększanie dostępności do szeregu instrumentów, m.in. finansowych, ułatwiających prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Można więc stwierdzić, że istnieje potrzeba wielokierunkowych działań związanych z postępem medycyny, w które będą zaangażowane różne instytucje, a których ostatecznym celem będzie walka z chorobami i ratowanie życia. Celem opracowania jest wskazanie, że istnieje potrzeba przyśpieszenia badań naukowych i ich wykorzystania w sektorze farmaceutycznym w Polsce, by zwiększyć konkurencyjność polskich firm farmaceutycznych w stosunku do ich europejskich konkurentów. (fragment artykułu)

The medical and pharmaceutical sectors are leaders in the economic and innovation development processes. The progress is of value not only for companies who gain on profits, but also for private people, their health and life. The length of life and its style have changed through ages, but the industrialisation has led to the emergence of civilization diseases. This development has boosted the scientific research on more modern medicines and medical technologies to improve life quality and prolongate its length. From the economic and social point of view, the pharmaceutical industry is one of the most important parts of the Polish economy. Production of pharmaceuticals ranks the second among the most innovative branches in Poland. It is also a matter of interest for the government who adopted the 'Strategy for pharmaceutical sector till 2008' in order to improve the situation of pharmaceutical companies. This document shows the directions, in which the sector should develop to become more competitive, improve technologies in use and decrease the negative environmental effects. The main actions involve adjustments to the EU requirements, endorsement for restructuring processes, boosting innovations, increasing the export potential of companies, and strengthening of the management processes. Pharmaceutical companies are not only relying on the governmental support. In order to cut costs of research on new drugs, develop other research areas, and undertake joint activities the Polish pharmaceutical and biotechnology companies established the Polish Technology Platform for Innovative Medicine. Companies are counting also on the financial support from the EU funds. Lately, the EU has announced a new strategy for the pharmaceutical sector with focus on competitiveness, innovation and environment. Companies may also be granted funds from the Competitiveness and Innovation Framework Programme and the 7th EU Framework Programme. One of the latest developments crucial for the European pharmaceutical sector is the establishment of the Innovative Medicines Initiative by the European Commission and EFPIA in order to conduct joint research on the public-private partnership basis. Thanks to innovation and research, medicine can do a lot, but not yet everything. Still, we can always go back to the old Mark Twain's thought - 'Medical research has done so incredible progress, that now we have practically no single healthy man'.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania kliniczne w Polsce, http://www.gcppl.org.pl.
 2. Badanie rynku hurtowego obrotu lekami w Polsce, UOKiK, Warszawa, grudzień 2006.
 3. Blockbuster Drugs 2006 r., www.lamerie.com, July 6, 2007, s. 3-4.
 4. COM(1995) 688 final.
 5. http://www.emedyk.pl/artykul.php?idartykul=2429&poddzial=Strona%20g%C5%82%C3%B3wna
 6. http://www.infarma.pl/articles.php?mild=378ud=25379.
 7. http://www.pwc.com/pl/pol/about/press-rm/2007/07_10_16ph.html.
 8. http://www.rzeczpospolita.pl/tematy/case-seminarium/2002/seminaria/wplyw3.html.
 9. The importance of biotechnology, http://ec.europa.eu/research/biotechnology/
 10. Informacja na temat realizacji poszczególnych zadań wynikających ze Strategii dla przemysłu farmaceutycznego do 2008 roku, wg stanu na dzień 31.12.2006 r., opracowana na podstawie materiału przekazanego przez resorty wykonujące zadania oraz organizacje pozarządowe, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2007.
 11. Informacja na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora farmaceutycznego w 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2007. (http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslowe/przemysl+farmaceutyczny/)
 12. Informacja o sytuacji w przemyśle farmaceutycznym, Polski Związek Pracodawców Przemysłu farmaceutycznego.
 13. The Innovative Medicines Initiative, Assessment of Economical and Social Effects, 12 March 2007, s. 7-9.
 14. The Innovative Medicines Initiative, Boosting biomedical innovation across Europe, www.imi-europe.org.
 15. The Innovative Medicines Initiative, Keys for Success - Industry Input, March 9, 2007, s. 12.
 16. Jak powstają wytyczne postępowania w praktyce lekarskiej, http://www.sanitas.com.pl/html/ more2929.php
 17. Komunikat Komisji „Innovation policy: updating the Union's approach in the context of the Lisbon strategy", COM (112)2003.
 18. M. Makowska, Przemysł farmaceutyczny Unii Europejskiej przegrywa z amerykańskim, „Menedżer Zdrowia" listopad 2006.
 19. New Medicines in Development, www.innovation.org
 20. OECD, Eurostat: Oslo Manual, 2005 r. J. Pęczkowska, Bariery rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce, Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 r., INEPAN, Warszawa, 2007, s. 67.
 21. Pharmaceutical industry policy - Introduction, http://ec.europa.eu/enterprise/phabiocom
 22. Przyszłość wyrobów farmaceutycznych stosowanych u ludzi w Europie. Europa jako centrum bezpiecznych i innowacyjnych leków, Komisja Europejska, 19 lipca 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals
 23. Rozporządzenie Rady ustanawiające wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy leków innowacyjnych, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 15.5.2007 r., s. 2.
 24. M.M. Smoleri, M. Smoleń, Problemy planowania i zastosowania programów marketingowych w organizacjach monopolistycznych - aspekt opieki zdrowotnej, „Antidotum" 2000, nr 2, s. 14.
 25. Strategia dla przemysłu farmaceutycznego do roku 2008, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, lipiec 2005 r.
 26. M.A. Weresa, Polska. Raport o konkurencyjności 2006, IGS SGH, Warszawa 2006, s. 192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu