BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dugiel Wanda (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Światowa Organizacja Handlu a kraje rozwijające się
World Trade Organisation and the Developing Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2009, nr 24, s. 9-37
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Rozwój gospodarczy państwa
International trade, Economic development of the country
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest analiza zaproponowanych w rundzie Doha opcji włączenia krajów rozwijających się w światowy system handlu. Część z tych propozycji stanowi powrót do podejścia klubowego i ponownego różnicowania krajów na bogate i biedne, co wyłączyłoby praktycznie kraje rozwijające się z korzyści odnoszonych z wolnego handlu. Pełne zintegrowanie krajów rozwijających się ze światowym systemem handlu wymaga przede wszystkim intensyfikacji działań w kierunku zwiększenia przejrzystości w wielostronnych negocjacjach handlowych, łącznie z oceną skutków społeczno-gospodarczych przyszłych porozumień. Muszą one w szczególności odzwierciedlać zasadę uczciwości, która będzie gwarantować krajom rozwijającym się możliwość osiągania korzyści z wolnego handlu. Specjalne i zróżnicowane ich traktowanie umożliwi tej grupie krajów dostosowanie się do nowych regulacji WTO, których implementacja wiąże się z wysokimi kosztami dostosowawczymi. (fragment artykułu)

The full integration of the developing countries into the world trade system is a challenge to the Doha Development Round that has been initiated in 2001. In an effort to reform the world trade system, the industrialised countries have to change the virtue of the World Trade Organisation - from the 'club of rich' to an international organisation. One of the main obstacles that slow down the pace of Doha Round negotiations is the discontent with the GATT/WTO binding stipulations expressed by the developing countries as well as their claims to being awarded a special status within the world trade system. The paper examines the option to include the developing countries into the world trade system proposed by the Doha Round. A part of those proposals signifies a comeback to the club approach and the recurring differentiation of countries into reach and poor ones that would in practice rule out the developing countries from the advantages of the free trade. The full integration of the developing countries into the world trade system requires in particular the intensification of efforts to provide higher transparency of the multilateral trade negotiations, including the assessment of the socio-economic consequences of future agreements. The agreements should in particular reflect the fairness rule that will guarantee the developing countries the possibility to make gains on free trade. The special and differentiated approach to the developing countries will enable this group of countries to adjust to the new WTO regulations, the implementation of which incurs indeed high adjustment costs. To elaborate new mechanisms indispensable for agreements and rules to positively influence the economic development of the developing countries, it is necessary to point out domestic and international legal entities who would participate in the process of monitoring the effects of particular agreements. From this point of view, it seems to be important that the work performed by those selected legal entities on formulating the Trade Policy Review Mechanism is linked to WTO. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture and the WTO: Creating a Trading System for Development, red. D. Ingo, J. D. Nash, World Bank, Washington 2004.
 2. C.F. Bergsten, Fifty Years of the GATT/WTO: Lessons from the Past for Strategies for the Future, paper presented to the WTO/Graduate Institute of International Studies symposium „Fifty Years: Looking Back, Looking Forward", Geneva 1998.
 3. S. Bhalla, Imagine There's No Country: Poverty. Inequality and Growth in the Era of Globalization, Institute for International Economics, Washington DC 2002.
 4. R. Buckley, The WTO and the Doha Round, Kluwer, New York 2003.
 5. D. Dollar, A. Kraay, Growth Is Good for the Poor, „Policy Research Working Paper" No. 2587, World Bank 2001, Washington DC.
 6. Francois J. F., Martin W., Trade Liberalization in the Doha Development Round, Economic Policy, CEPR, 20(42), London 2005.
 7. M. Fugazza, D. Vanzetti, A south-south survival strategy: the potential for trade among developing countries, paper presented at the European Study Group 6th Annual Conference.
 8. Global Economic Prospects, Realizing the Development Promise of the Doha Round, World Bank 2004.
 9. B. Hoekman, M.M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 10. F. Rodriguez, D. Rodrik, Trade policy and economic growth, a skeptic's guide to cross-national evidence, NBER Working Paper, No. W7081,1999.
 11. D. Rodrik, International trade and big government, w: International Trade and Finance, New Frontiers for Research, red. B.J. Cohen, Cambridge University Press, s. 89-121.
 12. D. Rodrik, Trade Policy Reform as Institutional Reform, Harvard University, August 2000.
 13. J.E. Stiglitz, A. Charlton, The Development Round of Trade Negoatiations: In the Aftermath of Cancun, London 2004.
 14. J. Stiglitz, A Charlton, Fair trade szansa dla wszystkich, PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu