BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadomski Kazimierz
Tytuł
Aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007, nr 1, s. 71-86, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo
Ecological agriculture, Arable farm, Agriculture
Abstrakt
W opracowaniu dokonano rozpoznania zależności pomiędzy rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce a ważniejszymi uwarunkowaniami. Dotychczasowy stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w naszym kraju nie napawa optymizmem, aczkolwiek w latach 2004-2005 liczba gospodarstw ekologicznych, jak i powierzchnia użytków rolnych, na których działalność ta jest prowadzona, niemal się potroiła. Ocena czynników decydujących o rozwoju produkcji ekologicznej w poszczególnych województwach wykazała, że należą do nich przede wszystkim naturalne warunki środowiska przyrodniczego. Na rozwój produkcji ekologicznej mają wpływ również inne czynniki, w tym przede wszystkim ekonomiczne. Z powodu licznych barier, jakie napotyka rozwój rolnictwa ekologicznego w naszym kraju – na które zwraca się uwagę w opracowaniu – należy przewidywać, że pozostanie ono szczególnym segmentem rynku produkcji rolniczej zapewniającym potrzeby określonej grupy nabywców, ale bez budżetowego jego wsparcia środkami finansowymi nie można liczyć na większą dynamikę rozwoju. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2004 r. IERiGŻ Warszawa 2005.
 2. Barszczak T.: Przesłanki ekologiczne rozwoju rolnictwa. Materiały konferencyjne „Rolnictwo a ochrona środowiska na obszarze Zielone Płuca Polski". Białystok 21.05.1996.
 3. Dworakowski T., Niewiadomski K.: Produktywność upraw rolnych w różnych systemach produkcji rolniczej a zrównoważony rozwój rolnictwa, „Ekonomia i Środowisko”, 2005 nr 2 (28). 4. Filipiak K., Wilkos S.: Wybrane metody analizy wielozmiennej i ich zastosowanie w badaniach przestrzennych. IUNG Puławy 1998.
 4. Gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym u progu XXI wieku. Pamiętnik Puławski (zeszyt specjalny). Puławy 2000.
 5. Herink M., Petersen V.: Clusteranalyse als Instrument zur Gruppierung von spezialisierten Marktfruchtunternehmen. „Agrarwirtschaft", 2004 nr 53 (Heft 7).
 6. Informacja Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Warszawa 2005.
 7. Krasowicz S.: Wpływ uprawy roślin według różnych systemów na wyniki ekonomiczne gospodarstw w Polsce północno-wschodniej. Roczniki Akademii Rolniczej. Poznań- CCCVII1998.
 8. Kuś J.: Proekologiczne metody produkcji rolniczej. Materiały konferencyjne „Rolnictwo a ochrona środowiska na obszarze Zielone Płuca Polski”. Białystok 21.05.1996.
 9. Kuś J., Krasowicz S.: Stan aktualny i perspektywy produkcji zbóż w Polsce w świetle badań środowiskowych i technologicznych. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 3/2004.
 10. Łuczka-Bakuła H.: Rolnictwo i rynek żywności ekologicznej u progu XXI wieku. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2004 nr 4.
 11. Michna W.: Problemy proekologicznego rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 1999 nr 2-3.
 12. Michna W.: Jakość surowców rolnych i żywności jako ważny składnik oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa. IUNiG „Pamiętnik Puławski”, zeszyt 120/11, Puławy 2000.
 13. Nawrocki S.: Stan środowiska rolniczego na obszarze „Zielone Płuca Polski”. Materiały konferencyjne „Rolnictwo a ochrona środowiska na obszarze Zielone Płuca Polski”. Białystok 21.05.1996.
 14. Niewiadomski K.: Niektóre zagadnienia związane ze spożyciem żywności w Polsce /w:/ Efektywność i warunki rozwoju handlu żywnością. Red. E. Hościłowicz, K. Meredyk. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. Białystok 2002.
 15. Niewiadomski K.: Spójność ekonomiczna obszarów problemowych na przykładzie województwa podlaskiego. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Rozprawy Naukowe nr 127, Białystok 2005.
 16. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych PWE Warszawa 1990.
 17. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. GUS Warszawa 2005.
 18. Rocznik Statystyczny RP. GUS Warszawa 2005.
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.07.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 174, póz. 1809).
 20. Rozporządzenie Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24.06.1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, Dz. Urz. WE L. 198, 22.07.1991 r. z późn. zm.
 21. Runowski H.: Szansę rozwojowe gospodarstw ekologicznych w aspekcie integracji z Unią Europejską. „Problemy Integracji Rolnictwa", FAPA Warszawa 1998.
 22. Runowski H,: Gospodarstwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. „Wieś i Rolnictwo", 2004 nr 3 (124).
 23. Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 20.04.2004, Dz. U. nr 93 póz. 898.
 24. Wizja polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w rozszerzonej Europie „Wieś i Rolnictwo", 2004 nr 3 (124).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu