BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koleśnik Jan
Tytuł
Stan prac nad Nową Bazylejską Umową Kapitałową - wyzwania dla polskiego sektora bankowego
Researches on New Basel Capital Accord - Challenges for Polish Banking Sector
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 41, s. 40-54
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Nadzór bankowy
Banking sector, Bank supervision
Firma/Organizacja
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstrakt
Artykuł przedstawia dyskusję i zmiany w projekcie Nowej Umowy Kapitałowej z uwzględnieniem Trzeciego Dokumentu Konsultacyjnego oraz wyników Trzeciego Badania Ilościowego. Zawiera także ocenę proponowanego projektu. Artykuł ma na celu zdefiniowanie najważniejszych problemów i wyzwań stojących przed polskimi bankami oraz nadzorem bankowym, jakie mogą pojawić się w związku z wdrożeniem postanowień Nowej Umowy Kapitałowej. Autor widzi konieczność złagodzenia niektórych sformułowań w ostatecznym tekście Umowy, a także potrzebę intensyfikacji prac podejmowanych przez nadzór i banki, zmierzających do dostosowania ich struktur i działań do nowych wymogów.

The article presented changes in draft of the New Capital Accord with taking into consideration Third Consultatory Document and results of Third Quantitative Research. The paper contains evaluation of this project. The goal of this article is to define the most important issues and challenges for Polish banks and banks supervision. The author pointed out on necessity of mitigate several expressions in Accord.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jackson P., Basel II developments, Financial Stability Review, Basel 2002, s. 103.
 2. Koleśnik J., Docelowy kształt Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej, "Bank", 07-08/2002, s. 51-52.
 3. Quantitative Impact Study 3 - Overview of Global Results, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2003, s. 3.
 4. Reinard D., Operational Risk - Developments since the Second Consultative Package (CP2) and QIS 3 Spreadsheets, Commission de Surveillance du secteur financier, Luxembourg 2002.
 5. Results of Quantitative Impact Study 2.5, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2002, s. 3.
 6. Results of the Second Quantitative Impact Study, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2001, s. 2.
 7. The Quantitative Impact Study for Operational Risk: Overview of Individual Loss Data and Lessons Learned, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2002.
 8. Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 2001.
 9. Zawadzki P., Trzecie Badanie Ilościowe (QIS 3) w Polsce, Instytut Zarządzania Ryzykiem WSUiB, Warszawa 2003, s. 2.
 10. Zombirt J., QIS 3 - w oczekiwaniu na końcową wersję NUK, "Bank" 11/2002, s. 24.
 11. Zombirt J., Sekurytyzacja w Bazylei - nadal dużo niewiadomych, "Bank" 12/2002 - 1/2003, s. 34-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu