BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostak Mieczysław (Instytut Stosunków Gospodarczych)
Tytuł
Zmiany w polityce państw wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych: od protekcjonizmu do liberalizmu w skali globalnej
Changes in the State Policies towards Foreign Direct Investment: from Protectionism to Liberalism on the Global Scale
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2009, nr 24, s. 38-59
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Rola inwestycji w gospodarce, Bariery inwestycji zagranicznych, Korporacje międzynarodowe, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Role of investment in the economy, Foreign investment barriers, International corporation, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera przegląd najważniejszych metod stosowanych przez różne państwa współczesnego świata w ramach oddziaływania na przepływy BIZ. Omówia instrumenty o charakterze protekcjoistycznym, a następnie narzędzia polityki liberalnej, mającej na celu przyciągnięcie zagranicznych inwestorów bezpośrednich do danego kraju.

The leading thought of the paper has been formulated by the author in the following way: a clear withdrawal from governmental restrictions on foreign investment capital to the advantage of a policy that stimulates foreign direct investment inflows has been widespread on the global scale for over two decades, and is integral to the prevalent process of the economic liberalisation. The author reviews the most important methods applied by different countries of the modern world aimed at influencing the foreign direct investment flows - instruments of a protectionistic nature, and further the tools of a liberal policy to attract foreign direct investors to a particular country. Within the conclusions, the author observes that in the post-war period a conversion took place from a protectionistic policy to a decisively liberal approach by national governments to foreign direct investment and transnational corporations. In the past, however, the approach of the 'closed door' to foreign investors was a matter of a very effective policy. Contrary, today the inflow of foreign direct investment depends above all on strictly economic factors (in particular the development level and the economic potential of a particular country). A state that provides an institutional and legal framework appropriate for the market economy and runs a transparent, reasonable and stable macroeconomic policy attracts foreign direct investment more effectively than by means of only granting special fiscal and financial incentives to foreign investors. The position of the host country governments clearly stronger influences the inflow of foreign direct investment than the relevant policy of a home country. We have to agree with the opinion presented by the UNCTAD experts that the majority of the less developed countries and countries under transformation did not reach up to now a development stage, at which an active governmental support for the foreign investment expansion of domestic companies would be desirable and justified from the economic point of view. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2007 Transparency International Perception Corruption Index (Transparency International) - www.transparency.org.
 2. N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 212 i nast.
 3. Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, IMF, Washington D.C. 2005.
 4. L. Balcerowicz, Wolność i rozwój: Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, s. 380-398.
 5. R. Banasik, Zachęty fiskalne a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe" 2007, nr 22, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, s. 152-172.
 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: Tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę, UNCTAD/Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002, s. 65-71.
 7. Cutting red tape: Comparing administrative burdens cross countries, OECD, Paris 2007.
 8. Czym jest korupcja ? - www.transparency.pl
 9. Doing Business 2008: Comparing Regulation in 178 Economies, The World Bank, Washington D.C. 2007, s. 6.
 10. Dokument ECO/WKP(2006)53, s. 4-12.
 11. J.H. Dunning, The evolving world scenario, w: What's Next? Strategic Views on Foreign Direct Investment, red. S. Passow, M. Runnbech, Jonkoping 2005.
 12. F. Fukuyama, Budowanie państwa: Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 11 i nast.
 13. K.R. Holmes, EJ. Feulner, A.A. O'Grady, 2008 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation/The Wall Street Journal, Washington D.C., New York 2008, s. 13.
 14. D.A. Jodice, Sources of Change in Third World Regimes for Foreign Direct Investment, 1968-1976, „International Organizations" 1980, No. 2, s. 182.
 15. A.Z. Kamiński, B. Kaminski, Governance in Transition: The Challenge of Subverting Corruption, „Economic Survey of Europe", 2001, No. 2, Economic Commission for Europe/United Nations, New York, Geneva.
 16. A.Z. Kamiński, B. Kamiński, Korupcja rządów: Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji, Wydawnictwo TRIO/Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004, s. 23-25.
 17. T. Koyama, S. Hołub, OECD's FDI regulatory Restrictiveness Index: Revision and Extension to More Economies, OECD Economics Department Working Papers No. 525, Paris, 7 December 2006.
 18. J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 3-19.
 19. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, OECD, Paris 1996, s. 7-8.
 20. L. Oreziak, Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej: Implikacje dla Polski, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2007, s. 44-226.
 21. E. Pietrzak, Wymienialność złotego: Najnowsza wersja prawa dewizowego, lista walut w pełni wymienialnych, złoty w MFW i OECD, dylematy polityki kursowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996, s. 17-18.
 22. Privatising State-Owned Enterprises: An Overview of Policies and Practices in OECD Countries, OECD, Paris 2003, s. 3
 23. Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionnism to Regulatory Governance, OECD, Paris 2002.
 24. B. Smarzyriska-Javorcik, S.-J. Wei, Corruption and Composition of Foreign Direct Investment: Firm Level Evidence from Transition Economies, NBER Working Paper, No. 7969 (2000).
 25. M. Szostak, Rola państwowych inwestycji zagranicznych w „paraprywatyzacji" sektora telekomunikacji w Polsce, w: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, t. 2, s. 331-332.
 26. M. Szostak, The Global Crisis of the State as an Entrepreneur and Regulator of Economic Life, w: State and Development: Towards a Reappraisal, red. A. Markowska, M. Szostak, Warsaw School of Economics, Warsaw 1993, s. 93-113.
 27. M. Szostak, Ewolucja polityki państw Trzeciego Świata wobec korporacji tiansnarodowych - Od konfrontacji do współpracy, w: Państwo wobec zacofania i rozwoju, red. E. Markowska i M. Szostak, SGH, Warszawa 1991, s. 100-120.
 28. M. Szostak, Nacjonalizacja przedsiębiorstw prywatnych w krajach Trzeciego Świata, SGPiS, Warszawa 1987, s. 22-195.
 29. M. Szostak, Odwrót od nadmiernego interwencjonizmu gospodarczego państwa jako zjawisko globalne, w: Państwo wobec zacofania i rozwoju, red. E. Markowska i M. Szostak, SGH, Warszawa 1991, s. 33-39.
 30. Tax Effets on Foreign Direct Investment: Recent Evidence and Policy Analysis, „OECD Tax Policy Studies" 2007, No. 17, s. 13 i nast.
 31. World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone, The World Bank, Washington D.C. 2005.
 32. World Investment Report 2006 - FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, UNCTAD/United Nations, New York, Geneva 2006, s. 204-205.
 33. World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, UNCTAD/United Nations, New York, Geneva 2007, s. 14, 17-18.
 34. A. Zorska: Korporacje transnarodowe: Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007, s. 122-132.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu