BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Proczek Magdalena (Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich, Warszawa)
Tytuł
Perspektywa finansowa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 2007-2013
EU Financial Perspective for the Years 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2009, nr 24, s. 78-110, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Finanse WE, Budżet UE, System finansowy
EC finance, EU budget, Financial system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza ewolucji głównych założeń systemu finansowego WE oraz grup wydatków w ramach perspektyw finansowych do 2007 r., omówienie istoty nowej perspektywy na lata 2007-2013 oraz roli Polski przy jej tworzeniu, a także ukazanie przeznaczenia i wielkości środków finansowych z UE dla Polski do 2013 r. jako podstawy do rozpoczęcia negocjacji dotyczących perspektywy na lata 2014-2020. (fragment artykułu)

The first part of the research reviewed in the paper examines the evolution of the EC financial system principles and main expenditure groups within the Financial Perspectives till 2007 that contrary to the general EC budget allowed undertaking of joint investments within European Communities for the period of time longer than one year. In order to more and more effectively accomplish the objective to deepen economic and social cohesion even after the number of members grew the expenditure structure was changed. Other changes as the increased budgetary discipline, the maintenance of expenditure growth controls, in particular of expenses within the Common Agricultural Policy (CAP), the linking up of the contribution levels to the EC budget by the member states with the level of wealth in these states, as well as the improvement of budget procedures proved to be very supportive, too. The following part of the research reviewed in the paper focused on negotiations on the new Financial Perspective for the years 2007-2013, and further the expense levels, main priorities and amendments implemented within the framework of the IVth interinstitutional agreement, taking into account the EU cohesion policy reform in particular. The final part portrays the role played by Poland in making the new Perspective the main beneficiary of funds set aside for the years 2007-2013. Further, the author thoroughly describes the funding scale and its purpose that is to assure not only the development of the Polish economy, but also the development of its civil society in particular.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berlińska M., Nowa perspektywa finansowa 2007-2013, CIE, UKIE, Warszawa 2006.
 2. Cieślukowski M., Budżet Unii Europejskiej, Wyd. A.E. w Poznaniu, Poznań 2006.
 3. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Building our common Future, Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013, COM (2004) 101 Final, Brussels, 10/02/2004.
 4. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Financial Perspective 2007-2013, European Commission, COM(2004) 487 Final, Brussels, 14/07/2004.
 5. Czerniewska-Rutkowska M., System środków finansowych Unii Europejskiej w obliczu zmian, „Wspólnoty Europejskie" 2005, nr 3.
 6. Informacja Prezesa Rady Ministrów dotycząca porozumienia w sprawie nowej Perspektywy Finansowej zawartego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 15-17 grudnia 2005 r., „Monitor Europejski" 2006, nr 21.
 7. Kawecka-Wyrzykowska E., Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski w okresie przedakcesyjnym i w pierwszych latach członkostwa, „Prace i Materiały" nr 218, SGH, Warszawa 2000.
 8. Unia Europejska, t.1, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 2004.
 9. Integracja europejska perspektywie XXI wieku. Wyzwania dla Polski, red. E. Latoszek, D. W. Elipsa, Warszawa 2003.
 10. Małuszyńska E., Gruchman B., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Narożniak S., Najważniejsze zmiany w programowaniu, „UE - Fundusze Strukturalne" 2006, nr 1.
 12. Nowak B., Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2007-2013, „Raporty i Analizy Centrum Stosunków Międzynarodowych" 2005, nr 6.
 13. Oreziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Oreziak L., Perspektywa finansowa 2007-2013 - kierunki ewolucji systemu finansowania Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt" 2004, nr 7.
 15. Radziejewski G., Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - skutki braku porozumienia budżetowego, „Biuletyn Skarbowy" 2005, nr 5, http://www.mofnet.gov.pl/_files_/podatki/biuletyn_skarbowy/bs05_2005. pdf.
 16. Sajdak K., Negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i ich znaczenie dla Polski, „Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny" 2006, nr l (170).
 17. Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 r., red. G. Wojtkowska-Łodej, wyd. II, SGH, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu