BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Elżbieta
Tytuł
Kreatywność i przedsiębiorczość a projakościowe myślenie i działanie w Europejskim Roku Kreatywności i Innowacji
Źródło
Problemy Jakości, 2009, nr 11, s. 6-16, bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
Creativity, Innovative character, Entrepreneurship
Abstrakt
W niniejszym artykule autorka przybliżyła istotę kreatywności i przedsiębiorczości. Przybliżyła cechy charakterystyczne dla gospodarki opartej na wiedzy. Zwróciła również uwagę na czynniki wpierające oraz ograniczające kreatywność. Autorku poruszyła temat kreatywności, wiedzy, innowacyjności i działania w oparciu o myśli przewodnie Petera Druckera.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 2. Bell J.D., Kulturowe społeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa 1994.
 3. Bloom J.W., Pieniądze, serce i umysł, J. Santorski & Wydawnictwo, Warszawa 1995.
 4. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Toruń 2006.
 5. Blaszczuk A., Brdulak J., Guzik M., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 6. Conklin D., L. Tapp, The Creative Web, w: Management 21C, praca zbiorowa pod red. S. Chowdhury, Financial Times. Practice Hall, London 2000.
 7. Dziuba T.D., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Seria; Studia Informatyki Gospodarczej, UW, Warszawa 2000.
 8. Drucker R., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE Warszawa 1992.
 9. Drucker P., Praktyka zarządzania, Bibl. Nowoczesności AE Kraków, 1994.
 10. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE Warszawa 2005.
 11. Kgeman M.E., Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, Poltext, Warszawa 2001.
 12. Fraser P. Soitel, Wywiad z P. Druckerem w: Public Relations w praktyce. Wyd. Felberg S.A. Warszawa 2003.
 13. Gurteen D., Knowledge, Creativity and Innovation w: Journal of Knowledge Management 1998, nr 1.
 14. Grudzewski W., Hejduk L., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 15. Hamer M., Nowoczesne uczenie się, Wyd. Veda, Warszawa 1999.
 16. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.) Organizacje przyszłości, Business Press Warszawa 1998.
 17. Kapuściński R., Szachinszach, „Czytelnik", Warszawa 1982.
 18. Kobyłko G., Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006.
 19. Koch J., O kreatywności, Biuletyn Informacyjny High-Tech, 2008, nr 32(1).
 20. Koch J., Metody generowania nowych pomysłów, w: Materiały XX Dorocznej Konferencji Stowarzyszeń Organizatorów Ośrodka Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Gdynia 2009.
 21. Kunasz M., Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów, metoda VAIC - wyniki badań, „Problemy jakości" 2006, nr 3.
 22. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN Warszawa 2000.
 23. Lumpkin G.T., Dess G.G., Linking two dimensiones orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business Venturing 2001.
 24. Mikuła B., Wprowadzenie do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, „Qjakosci 2003, nr 1.
 25. Morawski M., Identyfikacja metod zarządzania pracownikami wiedzy w: W. Cieśliński (red.) Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, Wyd. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2002.
 26. Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 27. Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE, Poznań 2001.
 28. Nęcka E., Twórczość - kreatywność - innowacyjność w: Materiały XX Dorocznej Konferencji Stowarzyszeń Organizatorów Ośrodka Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Gdynia 2009.
 29. Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, OW Impuls, Kraków 1995.
 30. Pawłowski J.. Diagnoza potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji" 2005, nr 5.
 31. Proctor T., Zarządzanie twórcze, Gebethner i Spółka, Warszawa 1998.
 32. Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi, Zarządzanie 2005.
 33. Pociecha G., Karaś M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników w reengineeringu przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji" 1999, nr 3.
 34. Piwowarczyk J., Partycypacja pracowników w: A. Szałkowski (red.) Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, AE Kraków 2001.
 35. Rybiński K., Ekonomista przyszłości-punkt widzenia młodego pokolenia ekonomistów w: S. Borkowska (red.) Inwestowanie w kapitał ludzki, PTE Warszawa 2007.
 36. S. Rudolf, Przedsiębiorczość i twórcze myślenie, Monografia, raporty, opracowania Łódź 2002.
 37. Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości w organizacji w: E. Skrzypek (red.) Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości, Wyd. UMCS Lublin 2001, t.I.
 38. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS Lublin 2002.
 39. Skrzypek E., Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu w społeczeństwie wiedzy, „Problemy Jakości" 2007, nr 1.
 40. Skrzypek E., Jakość życia w społeczeństwie informacyjnym, w: C. Fales (red.) Społeczeństwo informacyjne. Wizja, elementy i determinanty rozwoju, Wyd. Max-Druk Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2009.
 41. Skrzypek E., Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw, w: E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.) Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 42. Senge P.M. i inni, Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyków. Jak budować organizację uczącą się. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2002.
 43. Stewart T., The Wealth of Knowledge, Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
 44. Schein E.H., Career Anchors. Discovering Your Real Values, Jossey-Bass/ Pfeiffer Printing, San Francisco 1990.
 45. Sherman J., Jak unikać błędnych decyzji i drobnych pomyłek, Wyd. ALGRA-Books Warszawa 1996.
 46. Zbierowski P., Orientacja przedsiębiorcza w polskich organizacjach w: A. Peszko (red.) Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, AGH Kraków 2005.
 47. Walters M., Słownik rozwoju osobistego. Pojęcia i teorie samodoskonalenia, Wyd. Medium, Warszawa 1999.
 48. W perspektywie roku 2010. Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1995.
 49. West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2000.
 50. Walles G., The Art. Of Thought, Harcorurt Brace, New York 1926.
 51. www.edwdebono.com/thebono/mag22r.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu