BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Małgorzata, Korzeb Zbigniew
Tytuł
Analiza przyczyn pogorszenia się kondycji finansowej Banku W
Analysis of Reasons for Decline in Financial Situation of W Bank
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 41, s. 68-82, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Finanse banków, Analiza finansowa, Ocena działalności banku, Upadłość banku, Studium przypadku
Banks finance, Financial analysis, Assessment of banking performances, Bank bankruptcy, Case study
Abstrakt
Analiza przyczyn upadłości banków lub znacznego pogorszenia ich kondycji finansowej staje się niezwykle istotna, w celu identyfikacji występowania negatywnych symptomów mogących zagrażać bezpiecznemu funkcjonowaniu banków oraz zapobieganiu sytuacjom, które mogą doprowadzić do powstania kryzysów bankowych w gospodarce. Artykuł zawiera charakterystykę i analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku W w latach 1996-2001. Podstawowym czynnikiem, który zadecydował o upadku Banku W było niewłaściwe zarządzanie ryzykiem kredytowym. Niedostateczna i spóźniona identyfikacja negatywnych symptomów zachodzących w polskiej gospodarce, brak przestrzegania przepisów prawa bankowego, wadliwe procedury wewnętrzne, niewłaściwe zarządzanie ryzykiem oraz brak należytej kontroli wewnętrznej doprowadziły do znacznego pogorszenia jakości portfela kredytowego.

The article contains description and analysis of economic and financial situation of W Bank in years 1996-2001. Main factor, which decided about crash of W Bank was wrong credit risk management. The reasons for decline of credit portfolio quality are: insufficient and delayed identification of negative symptoms in Polish economy, non-compliance with banking law regulation, inadequate internal procedures, inappropriate risk management and lack of internal supervision.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierusz B., Rachunkowość bankowa, ODDK, Gdańsk 1999.
 2. Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, Zeszyt "Materiały i Studia" Nr 103, NBF, Warszawa 2000.
 3. Iwanicz-Drozdowska M., Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych, SGH, Warszawa 2000.
 4. Iwanicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1999.
 5. Jaworski W., System bankowy i jego otoczenie, w: Współczesny bank, praca zbiorowa pod red. W. Jaworskiego, Poltext, Warszawa 2001.
 6. Matten Ch., Zarządzanie kapitałem bankowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 7. Raporty roczne Banku W.
 8. Sprawozdania finansowe Banku W w Monitorze B.
 9. Woelfel Ch., Rachunkowość banku, PWN, Warszawa 2000.
 10. Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin, Warszawa 2002.
 11. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2002.
 12. Zawadzka Z., Ryzyko bankowe, w: Bankowość. Podręcznik akademicki, praca zbiorowa pod red. W. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu