BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alińska Agnieszka
Tytuł
Rola lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w kreowaniu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007, nr 1, s. 87-95, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Fundusze poręczeń kredytowych, Poręczenie kredytowe, Zabezpieczenie kredytów
Regional development, Credit guarantee funds, Loan guarantee, Securities loans
Abstrakt
Funkcjonowanie naszego kraju w zintegrowanej Europie powoduje, że reorientacji podlegają podstawowe cele, które są realizowane przez nasze władze i społeczeństwo. Istotnego znaczenia nabiera fakt konieczności podejmowania działań i realizacji przedsięwzięć, które służą rozwojowi poszczególnych regionów. Największy wkład w tym zakresie mają firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do rozwoju których potrzeba zapewnienia zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów. Jednak wiele przedsiębiorstw nie spełnia wymogów stawianych przez banki, jako warunków pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta. Fundusze poręczeniowe mają na celu wsparcie tej grupy klientów banków w postaci poręczeń, jako jednej z form zabezpieczenia kredytów. Zaprezentowanie specyfiki i zakresu działania funduszy poręczeniowych działających na polskim rynku usług finansowych oraz przedstawienie wymiernych efektów ich działalności potwierdza tezę, że na rynku usług finansowych występuje potrzeba funkcjonowania i rozwoju tego typu podmiotów. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banki gwarancyjne w Niemczech. Materiały konferencyjne niepublikowane. Lubelska Fundacja Rozwoju, 2006.
  2. Flejterski S., Pluskota P., Szymaczak L: Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku usług finansowych. Difin, Warszawa 2005.
  3. Fraczek M.: Subregionalne fundusze poręczeń kredytowych w Polsce jako instrument rozwoju regionalnego i lokalnego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 610, Kraków 2002.
  4. Jagiełło R.: Finansowe wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze poręczeniowe w Polsce. Cz. II. Studia i Prace. Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 54/2005.
  5. Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2005 r. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa 2006.
  6. SypułaT.: Wykorzystanie środków programu SPO-WKP przez fundusze poręczeniowe. PARP, Lublin 2006 (materiały konferencyjne niepublikowane).
  7. Wachniak-Michalak H.: Fundusze poręczeń kredytowych jako forma aktywizacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej. V Konferencja Zarządzania Finansami Firmy, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu