BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Michał
Tytuł
Korzyści skali w przemyśle mleczarskim w Polsce (na przykładzie sektora spółdzielczego)
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007, nr 1, s. 105-115, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł mleczarski, Spółdzielczość mleczarska, Efekt skali, Funkcja Cobba-Douglasa
Dairy industry, Cooperative creameries, Economy of scale, Cobb-Douglas function
Abstrakt
Celem artykułu jest weryfikacja występowania, bądź nie, efektu skali w polskich spółdzielniach mleczarskich oraz ocena jego ewentualnego znaczenia dla poprawy efektywności branży mleczarskiej. W oparciu o przegląd literatury sformułowano hipotezę o rosnących korzyściach skali występujących w spółdzielniach. Hipotezę poddano weryfikacji poprzez estymację parametrów funkcji produkcji Cobba-Douglasa. Na podstawie danych z próby reprezentującej ponad 1/3 potencjału spółdzielczości mleczarskiej oszacowano dwie funkcje produkcji. Wyniki oszacowań potwierdziły przyjętą hipotezę badawczą – zwiększanie skali produkcji może poprawić efektywność spółdzielni mleczarskich. Jednakże zakres korzyści wynikających ze wzrostu skali, przewidywany w oparciu o estymowane funkcje produkcji, jest niższy niż można byłoby oczekiwać na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarny E.: Mikroekonomia. PWE Warszawa 2006.
 2. Guba W.: Competitiveness of polish milk processing industry during the integration to the European Union - analysis of dynamic comparative advantages (doctoral dissertation). Faculty of Agricultural Sciences, Georg-August-University, Goettingen 2000.
 3. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1992.
 4. Keat P.G., Young P.K.Y.: Managerial Economics. Prentice Hall, Upper Saddle River 2003.
 5. Mansfield E.: Podstawy mikroekonomii. Placet, Warszawa 2002.
 6. Pietrzak M., Szajner P.: Raport o stanie i perspektywach rozwoju branży mleczarskiej w Polsce /w:/ Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego (praca zbiorowa). Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Warszawa 2006.
 7. Pijanowski E., Gaweł J.: Zarys chemii i technologii mleczarstwa (t. III). PWRiL Warszawa 1986.
 8. Samuelson W.F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska. PWE Warszawa 1998.
 9. Sznajder M.: Ekonomia mleczarstwa. Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego. Poznań 1999.
 10. Thiele H.D.: Future structural changes in the European Dairy Industry - determinants and forecasts /w:/ Poszerzony rynek mleczarski Unii Europejskiej 25: dotychczasowe doświadczenia i perspektywy (materiały z konferencji "Międzynarodowe Management Forum Mleko 2005", Ciechocinek 20-22 kwietnia 2005).
 11. Weindlmeier H.: Structural change and internationalisation in the German Dairy Industry /w:/ Structural change in the dairy sektor. Bulletin of the International Dairy Federation, No 360, 2001.
 12. Whitehead G.: Ekonomia. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu