BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorbaniuk Oleg, Sawicka Ewelina
Tytuł
Wpływ liczby i rodzaju modyfikacji oryginalnych nazw marek na ich błędne rozpoznawanie
How the number and type of original brand name modifications influence incorrect brand recognition
Źródło
Marketing i Rynek, 2009, nr 11, s. 8-14
Słowa kluczowe
Marka, Marka produktu, Nieuczciwa konkurencja, Eksperyment badawczy
Brand, Product brand, Unfair competition, Scientific experiment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opisanego w artykule eksperymentu było sprawdzenie wpływu imitacji nazw marek na częstotliwość ich błędnego rozpoznawania. Zrealizowane badania korespondują z eksperymentem Yuma z 1931 roku, który został przywołany przez Falkowskiego (2002), jako przykład obrazujący przenoszenie skojarzeń marek oryginalnych na naśladujące. W układzie eksperymentalnym 4-czynnikowej analizy wariancji z wydzieloną grupą kontrolną przetestowano wpływ liczby modyfikacji (1, 2 lub 3 litery), rodzaju modyfikacji (wizualna vs. fonologiczna), długości nazw (5, 7 lub 9 liter) oraz płci osób badanych na rozpoznawanie marek i utrzymywanie się skojarzeń z nimi związanych. W badaniu wzięło udział 140 studentów, 70 kobiet i 70 mężczyzn. Eksperyment składał się z dwóch etapów, przeprowadzonych w ciągu dwóch kolejnych dni: w pierwszym dniu badani uczyli się 15 nazw marek i odpowiadających im nazw kategorii produktów, w drugim sprawdzano rozpoznawanie i stopień przenoszenia skojarzeń na nazwy marek zmodyfikowanych o jedną, dwie lub trzy litery pod względem fonologicznego, bądź wizualnego podobieństwa. Wyniki analiz wykazały, że liczba modyfikacji, rodzaj modyfikacji, długość nazw oraz płeć respondentów wpływają znacząco na ilość błędów w procesie rozpoznawania nazw marek i przenoszenie skojarzeń związanych z marką oryginalną. (abstrakt oryginalny)

The aim of researches was to investigate the influence of the similarity of brand names on transferring associations. Variables such as number of modifications, type of modifications, length of brand names and gender of respondents were tested on 4-ANOVA basis experiment. 140 students, 70 females and 70 males, took part in this experiment. Respondents were divided into 7 different groups. The experiment was composed of 2 stages, which were carried out during 2 following days. The first day was assigned to teach respondents 15 brand names and 15 associated product categories. During the second day respondents were tested in respect of recognition of the brand names, which had been modified by one, two or three letters. Modifications had been made according to either phonological or visual similarity. The results have shown that the number of modifications, type of modifications, length of brand names and gender of the respondents have great influence on wrong recognition and transferring associations related to brand names. The experiment has also shown statistically significant series of interactions between those independent variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Baddeley, Pamięć. Poradnik Użytkownika, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
 2. F.I. Craik, R.S. Lockhart, Levels of Processing: A Framework for Memory Research, "Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior" 1972, No. 11.
 3. A. Falkowski, Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama, GWP, Gdańsk 2002.
 4. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2002.
 5. E. Foxman, P.W. Berger, J.A. Cote, Consumer Brand Confusion: A Conceptual Framework, "Psychology & Marketing" 1992, No. 9.
 6. D.J. Howard, A. Karin, C. Gengler, The Effects of Brand Name Similarity on Brand Source Confusion: Implications for Trademark Infringement, "Journal of Public Policy & Marketing" 2000, Vol. 19.
 7. J. Kall, Silna marka, PWE, Warszawa 2001.
 8. J. Kapferer, Brand Confusion: Empirical Study of a Legal Concept, "Psychology & Marketing" 1995, No. 12.
 9. S. Law, Belief in Imitator Claims: The Role of Source Memory, "Advances in Consumer Research" 1995, Vol. 22.
 10. Legal Psychology, H.E. Burtt (red.), Prentice-Hall, New York, Englewood Cliffs 1931.
 11. H.C. Link, Review of A Psychological Study of Trade-Mark Infringement, "Psychological Bulletin" 1921, Vol. 18.
 12. B. Loken, I. Ross, R.L. Hinkle, Consumer Confusion of Origin and Brand Similarity Perceptions, "Journal of Public Policy & Marketing" 1986, No. 5.
 13. A.M. Longoni, A.T.E. Richardson, A. Aiello, Articulatory Rehearsal and Phonological Storage in Working Memory, "Memory & Cognition" 1993, Vol. 21.
 14. T.M. Lowrey, L.J. Shrum, T.M. Dubitsky, The Relation between Brand-name Linguistic Characteristics and Brand-name Memory, "Journal of Advertising" 2003, Vol. 32.
 15. J. Meyers-Levy, The Influence of Brand Name's Association Set Size and World Frequency on Brand Memory, "Journal of Research" 1989, Vol. 16.
 16. S.T. Mueller i in., Theoretical Implications of Articulatory Duration, Phonological Similarity, and Phonological Complexity in Verbal Working Memory, "Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition" 2003, Vol. 29.
 17. R.H. Paynter, A Psychological Investigation of the Likelihood of Confusion Between the Words 'Coca-Cola' and 'Chero-Cola', "Journal of Applied Psychology" 1919, No. 3.
 18. E.S. Rogers, Predatory Price Cutting as Unfair Trade, "Harvard Law Review" 1913, Vol. 27.
 19. R. Schweickert, B. Boruff, Short-term Memory Capacity: Magic Number or Magic Spell?, "Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition" 1986, No. 12.
 20. L. Warlop, J.W. Alba, Sincere Flattery: Trade-Dress Imitation and Consumer Choice, "Journal of Consumer Psychology " 2004, No. 14.
 21. K.S. Yum, An Experimental Test of the Law of Assimilation, "Journal of Experimental Psychology" 1931, Vol. 14.
 22. M. Zboralski, Adidasy firmy Nike, "Marketing w Praktyce" 1998, nr 4.
 23. M. Zboralski, Marketingowa rola nazwy produktu, "Marketing i Rynek" 1997, nr11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu