BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cypryjański Jacek
Tytuł
Proces ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych w ujęciu systemowo-sytuacyjnym
System and Situational Approach to the Process of IT Investments Economic Evaluation.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2008, nr 551, s. 37-44, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje informatyczne, Ocena efektywności inwestycji, Analiza ekonomiczna
IT investment, Evaluation of investment efficiency, Economic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy prezentowane jest systemowo-sytuacyjne podejście do procesu ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych. Stanowi ono konsekwencję przyjęcia tezy, że efektywne dokonanie oceny, która jest jednoznaczna, obiektywna, kompletna i istotna w danej sytuacji decyzyjnej wymaga zastosowania metod i miar adekwatnych do specyfiki problemu. Systemowy aspekt podejścia wyraża się postrzeganiem procesu oceny jako systemu, w którym wyróżniono dwa podsystemy: sterowania procesem oceny oraz realizacji procesu oceny. Natomiast podejście sytuacyjne polega tu na postrzeganiu procesu oceny przez pryzmat tzw. "warunków" i wymagań". (streszcz. oryg.)

The article presents combined system and situational approach to the process of IT investment evaluation. The approach derives from the thesis that efficient evaluation which is unambiguous, objective, complete and significant in a given decision-making situation demands the application of methods and measures that are adequate to the specificity of the problem. The system approach considers the evaluation process as a system consisting of two subsystems: evaluation process control and evaluation process realization. The situational approach looks at the evaluation process in terms of so-called "conditions" and "requirements". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Griffin R. W: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  2. Klir G. J.: Przegląd wstępny, polifoniczna ogólna teoria systemów, w: Ogólna teoria systemów, red. G. J. Klir, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
  3. Serafeimidis V.: A Review of Research Issues in Evaluation of Information Systems, w: Information Technology Evaluation Methods and Management, red. Van Grembergen W., Idea Group Publishing, Hershey, Pa. 2001, s. 58-77.
  4. Sienkiewicz P.: Systemy kierowania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu