BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Wanda, Krukowski Krzysztof
Tytuł
Zasoby informacyjne jako instrument wspierania rozwoju w skali lokalnej
Information Resources as an Instrument of Supporting Development in Local Scale.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2008, nr 551, s. 189-198, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura informacyjna, Rozwój lokalny, Wspieranie rozwoju lokalnego, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Rozwój gospodarczy, Zasoby informacji
Information infrastructure, Local development, Local development support, Institutional support of entrepreneurship, Economic development, Information resource
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie zachodzących przemian cywilizacyjnych wzrasta znaczenie informacji, jako podstawowego zasobu w gospodarce. Wzrasta również znaczenie dostępu interesariuszy do zasobów informacyjnych organizacji publicznych. Administracja publiczna w większym zakresie pełni rolę usługodawcy, udostępniającego obywatelom i przedsiębiorcom przetworzone informacje, natomiast zarządzanie informacją wciąż jeszcze stanowi najbardziej zaniedbany obszar w większości urzędów gmin. Analizy znaczenia zasobów informacyjnych w rozwoju lokalnym dokonano na podstawie badań przeprowadzonych we wszystkich urzędach gmin mających siedzibę w miastach powiatowych województw podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Stwierdzono, że rozwój zasobów informacyjnych dla potrzeb rozwoju gospodarczego jest kluczowym instrumentem wspierania rozwoju gospodarczego przez władze lokalne w gminach województwa podlaskiego. Ten instrument ma szczególnie duże znaczenie w gminach wiejskich tego regionu. (streszcz. oryg.)

Meaning of information grows as basic economic resource in day getting of conversion civilization. The importance of customers access to public organizations information's resources also increases. Public administration fulfills role in greatest range as servicer, rendering processed information for citizens and entrepreneurs, however information's management is still the most neglected area in majority communes councils. Analysis of importance information's management in local scale committed on base researches carried out in all commune councils having seat in the district towns of podlaskie and kujawsko-pomorskie voivodships. It was ascertained, that information resources development for requirements of economic evolution is pivotal instrument of supporting economic development by local authorities in podlaskie voivodship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aranowska E., 1996, Metodologiczne problemy zastosowań modeli statystycznych w psychologii, Studio 1, Warszawa: s.68-72.
  2. Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast, Lokalny rozwój ekonomiczny. Kompendium LRE, Waszyngton 2003, s.4.
  3. Cellary W., e-WIELKOPOLSKA Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Wielkopolskim, 2004, www.kti.ae.poznan.pl/specials/e-wlkp/wysta-pienie_W.Cellary.pdf
  4. Ferguson G. A., Takane Y.; 1999; Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa, s.463-466.
  5. Głąb K., Fałszywa alternatywa modernizacji państwa: Czy modernizować i rozwijać państwo? Czy informatyzować administrację?, Konferencja "Miasta w internecie", pt. Modernizacja administracji kluczowym czynnikiem reformy państwa, Zakopane 16-18 listopada 2005.
  6. Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwa UŚ, Katowice 2002, s.178.
  7. Oleński J., Model infrastruktury informacyjnej państwa obywatelskiego, Konferencja "Miasta w internecie", pt. Modernizacja administracji kluczowym czynnikiem reformy państwa, Zakopane 16-18 listopada 2005.
  8. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy jawnej i niejawnej jako instrument sieciowego zarządzania gminą, Współczesne Zarządzanie, nr 2/2006, s. 8-9.
  9. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, MNil, 24 czerwca 2005, Warszawa, s.4.
  10. Swianiewicz R, Wirtualny samorząd i demokracja lokalna, Samorząd Terytorialny, nr 4/2006, s.19-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu