BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olkiewicz Anna Maria
Tytuł
Analiza i ocena metod ograniczania ryzyka w działalności handlowej przedsiębiorstwa
Analysis and Evaluation of Risk Limitation Methods in Enterprises' Trade Activity
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 41, s. 139-151
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ryzyko handlowe, Zarządzanie ryzykiem, Obrót gospodarczy, Zabezpieczenie wierzytelności, Przedsiębiorstwo handlowe
Risk, Trade risk, Risk management, Economic turnover, Liability security, Commercial enterprises
Abstrakt
W artykule dokonano klasyfikacji ryzyka na: transakcyjne, rynkowe, towarowe i ryzyko kraju. Zaprezentowano metody minimalizacji poszczególnych ryzyk oraz ocenę tych metod z punktu widzenia przedsiębiorcy dokonującego transakcji handlowych. Za jedne z lepszych zabezpieczeń transakcji uznano ubezpieczenia gospodarcze.

In this article divided risk into: market risk, country risk, transaction risk, commodity risk. Presented methods of particular risk management and evaluation of these methods from the entrepreneur's point of view. One of the best security is business insurance.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aiteken P., Bayer W., Credit management and credit insurance are compatible after all, "Business Credit Magazine", 2002, April, s. 15.
  2. Jasinkiewicz B., Jokiel E., Koźma Z., Ożóg M., Skrzycka-Pilch B., Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym, Gdańsk, ODDK 2001, s. 33.
  3. Karl K., Raturi M., Schmolck B., Trade credit insurance: globalization and e-business are the key opportunities, "Business Credit Magazine", 2002, No. 4, s. 24.
  4. Szpunar A., Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Sopot, Wydawnictwo Prawnicze Lex, 1997, s. 23.
  5. Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 97.140.939.
  6. Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), praca zbiorowa pod red., T. Sangowskiego, Poznań, Saga 2000, s. 249.
  7. Wąsiewicz A., Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz, Branta 1997, s. 167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu