BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska Anna
Tytuł
Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwach
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2008, nr 551, s. 211-219, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
System informacyjny, System informacyjny przedsiębiorstwa, Systemy wspomagania decyzji, Systemy wspomagania zarządzania
Information system, Information system of enterprises, Decision Support Systems (DSS), Management support systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wszystkie czynności składające się na proces zarządzania w przedsiębiorstwie wymagają działań informacyjnych zintegrowanych z procesami decyzyjnymi. Trafność podejmowanych decyzji zależy od dostępności informacji i ma decydujący wpływ na skuteczność działań gospodarczych. Podejmowane decyzje w znacznym stopniu zależą od jakości dostępnych informacji oraz umiejętności ich przetwarzania. Rosnąca ilość danych, jak również złożoność problemów decyzyjnych sprawia, że koniecznym staje się stosowanie różnych narządzi wspomagających te procesy. Zastosowanie nowoczesnych systemów wspomagających menedżerów w podejmowaniu decyzji jest uzasadnione z uwagi na coraz większą złożoność problemów, które należy rozwiązywać. Celem niniejszych badań było określenie zakresu zastosowania systemów informacyjnych wspomagających podejmowanie decyzji w największych polskich przedsiębiorstwach oraz zamierzenia dalszego ich udoskonalania. (streszcz. oryg.)

All activities concerning the process of management in a company require information actions which are integrated with the decision-making processes. The soundness of the taken decisions depend on the accessibility to the information and affect the effectiveness of economic activities. The taken decisions considerably depend on the quality of the available information and the ability to process them. The growing amount of data as well as the complexity of the decision-making problems make that it is necessary to apply different instruments supporting the processes. The implementation of modern systems supporting managers in making decisions is reasoned because of the growing complexity of problems to solve. The aim of this survey was to define the scope of the information systems implementation supporting the decision-making processes in the biggest polish enterprises and to determine plans for their further development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielecki W.T., Informatyzacja zarządzania. PWE, Warszawa 2000.
  2. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów. Agencja Wydawnicza "Placet". Warszawa 2001.
  3. Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
  4. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody. PWE, Warszawa 2003.
  5. Stefanowicz B., Wstęp do informatyki. SGH, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu