BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bacior Michał, Rybakiewicz Zbigniew
Tytuł
Sektor stalowy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
The Steel Sector in Poland and in the Member States of the European Union
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 40, s. 138-147
Słowa kluczowe
Hutnictwo, Przemysł hutniczy, Produkcja stali, Restrukturyzacja przemysłu
Metallurgy, Smelting industry, Steel production, Industrial restructuring
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Patrząc na wyniki finansowe sektora stalowego w Polsce w porównaniu do wyników finansowych dobrze funkcjonujących zachodnioeuropejskich koncernów stalowych, można dostrzec znaczące różnice zarówno w rentowności, jak i płynności. W artykule autorzy wskazują na najistotniejsze przyczyny takiego stanu, odnosząc się zarówno do zjawisk wynikających z charakteru i struktury produkcji, jak i kształtu funkcjonowania sektorów. Zdaniem autorów, receptą dla polskich hut, jest wdrożenie trzy kierunkowej restrukturyzacji śladem międzynarodowych potentatów w produkcji stali. Do kierunków tych należą: prywatyzacja, specjalizacja i konsolidacja.

Considerable differences in both profitability and liquidity can be observed when financial performance of the steel sector in Poland is compared with that of the well-functioning west-European steel corporations. According to the authors, such situation is a direct result of certain production-related factors at work as well as of the way those sectors have been functioning. The remedy for Polish steel works may be the implementation of a three-level restructuring model, including privatization, specialization and consolidation, following the example of international barons in steel production.(J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bolkowska Z., Sztobryn J., Polskie hutnictwo w latach 90., w: "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", Nr 10/2000, s. 226-228.
  2. Dane za Wydział Analiz DM BOŚ S.A.
  3. Paduch J., Barszcz E., Stępień J., Strukturalne zmiany w handlu stalą, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", Nr 10/2000, s. 230-235.
  4. Planowane Kierunki Restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001, s. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu