BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Beata
Tytuł
Informacja jako produkt - dobro czy usługa?
Information as a Product - Goods or Services?
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 40, s. 128-137, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Marketing usług, Usługi informacyjne, Zarządzanie informacją
Information, Service marketing, Information services, Information management
Abstrakt
W artykule, opierając się na modelu autorstwa J. Freidena, R. Goldsmitha, S. Takacsa oraz Ch. Hofackera, zaprezentowano nową teoretyczną koncepcję w sferze marketingu, traktującą informację jako unikatową kategorię, wychodzącą poza ramy tradycyjnego podziału produktów na dobra materialne i usługi.

In the article, the J.Freiden, R.Goldsmith, S.Takacs and Ch.Hofacker's model constituted the base for presenting a new theoretical marketing concept in which information is perceived as a unique category going far beyond the traditional approach that distinguishes merely tangible goods and services within a general category of products.(J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chajtman S., Informatyka w praktyce. Systemy i procesy informacyjne, PWE, Warszawa 1986, s. 20.
 2. Freiden J., Goldsmith R., Takacs S., Hofacker Ch., Information as a product: not goods, not services, "Marketing Intelligence & Planning", 16/3 1998.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1997, s. 646.
 4. Informacyjne problemy planowania, pod. red. Wojciecha Maciejewskiego, PWE, Warszawa 1982, s. 38.
 5. Johann M., Marketing usług, "Marketing w Praktyce", Nr 2 03/04 2000, s. 54 i dalsze.
 6. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 13.
 7. Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001, s. 15.
 8. Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994.
 9. Obój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 104.
 10. Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001.
 11. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 12. Penc J., Informacje rynkowe a sukces firmy, "Marketing i Rynek", 3/94, s. 3.
 13. Rathmell J., What is meant by services?, "Journal of Marketing", Vol. 30, October 1966, s. 3-6.
 14. The spawning of a third sector: information, "Business Week" 11/7/94; Issue 3397, s. 116.
 15. Zeithaml V. A., Parasuraman A., Berry L. L., Problems and strategies in services marketing, "Journal of Marketing", Vol. 49, Spring 1985, s. 33-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu