BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Turystyka biznesowa a rozwój hotelarstwa w Polsce
Business Tourism and the Development of the Hotel Industry in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 788, s. 5-21, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Podróże służbowe, Analiza ruchu turystycznego, Usługi hotelowe, Rozwój turystyki
Tourism, Business trips, Analysis of tourist movement, Hotel services, Tourism development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja kierunków wpływu turystyki biznesowej na rozwój hotelarstwa. Ważną część stanowi próba odpowiedzi na pytanie, jak do zachodzących zmian dostosowuje się polskie hotelarstwo. Turystyka biznesowa rozumiana jest, jako każdy rodzaj wyjazdu związany z pracą zawodową. Mogą to być wyjazdy, które są niezbędne do wykonywania pracy lub mają pomóc pracownikom w skuteczniejszym wykonywaniu zadań, mogą one być również nagrodą za dobrą pracę. Mimo że wykorzystywane są podobne zakresy usług dla podróżnych, uczestnicy tej formy turystyki mają pewne specyficzne potrzeby. Hotele muszą oferować różne pokoje dla nich oraz stworzyć centra konferencyjne. W ostatnich latach bazy hotelowe w Polsce zostały zmodernizowane i dostosowane do potrzeb podróżujących w interesach. Wiele zabytkowych obiektów, w tym zamków i pałaców zostały przystosowane do turystyki biznesowej. W oparciu o doświadczenia krajów rozwiniętych, autor wskazuje na potrzebę opracowania kongresu centrów konferencyjnych w niektórych miastach w Polsce. Mogą one być źródłem znaczących dochodów dla miast dzięki czemu miasta te mogą poprawić swój wizerunek. Obecnie takie centra są jeszcze na etapie koncepcji i projektowania.

The aim of the article is to identify how business tourism has influenced the development of the hotel industry. The author attempts to assess the degree to which the development of the Polish hotel industry has adapted to the requirements of business tourists. Business tourism is understood to mean all trips connected with professional work. They may be trips that are necessary for carrying out work or that are intended to help employees to perform their duties more effectively, or they may also be a reward from the employer for good work. Although they make use of a similar range of services to leisure travellers, participants in this form of tourism have certain different needs. Hotels must offer different rooms to them and create business-conference centres. The hotel base in Poland has been modernised and adapted to the needs of business travellers in recent years. Business-conference centres and conference-holiday centres are being established near hotels. Many historic buildings, including castles and palaces, have been adapted for business tourism. Based on the experiences of highly-developed countries, the author indicates the need to develop congress-conference centres in certain towns in Poland: these may be a source of significant revenue for towns and help improve their image. Currently, such centres are still at the concept and design stage in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartoszewicz W., Borne-Januła H., Skalska T., Turystyka biznesowa w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 2005.
  2. Davidson R., Cope B., Turystyka biznesowa w Polsce, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
  3. Gajewski M. i in., Incentive po polsku. Poradnik, niezbędnik, kompendium, Wydawnictwo Best Eastern Plaza Hotels, Warszawa 1999.
  4. Jones P., Introduction to Hospitality, Cassel, New York 1996.
  5. Kornak A., Montygierd-Łoyba M., Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 1988.
  6. Middletown V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
  7. Milewska M., Regiony turystyczne Polski, „Prace Geograficzne”, Instytut Geografii PAN, Warszawa 1967.
  8. Schreiber M, Kongress und Tagungsmanagement, Oldenbourg, München 2002.
  9. Turystyka 2004, GUS, Warszawa 2005.
  10. Walker J.R., Introduction to Hospitality, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu