BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejewski Lech
Tytuł
Samorządowy dług publiczny i jego konsekwencje
Self-govenment's Public Debt and Its Consequences
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 40, s. 77-87
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Budżet samorządu terytorialnego, Finanse publiczne, Dług publiczny, Zadłużenie
Local government, Local budget, Public finance, Public debt, Indebtedness
Abstrakt
W pierwszej części artykułu omówiono prawne regulacje zadłużenia sektora samorządowego w Polsce. W części drugiej dokonano analizy oceny sytuacji w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002.

First part of the article discusses legal aspects of self-government sector's debts in Poland, whereas the second analyses the situation in the area under consideration in the period from 1999 through 2002.(J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe, Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2003, Tablica 3, s. 133.
 2. Ciak J., Deficyt budżetowy - zagrożenie dla finansów publicznych, w: "Bank i Kredyt", Nr 5, 2002.
 3. Gaudament P. M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 182.
 4. Gilowska Z., Finansowanie samorządu terytorialnego według ustaw o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w: "Samorząd Terytorialny", Nr 3 z 1999 r.
 5. Kiełbasinski A., Dostęp do unijnych funduszy, Rozmowa z Igorem Chałubcem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, "Dziennik Bałtycki" z 6 października 2003, s. 10.
 6. Konstytucja RP (Dz.U.. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.)
 7. Ministerstwo Finansów, Informacja o stanie zobowiązań i należności jednostek samorządu terytorialnego za lata 1999-2002, Warszawa, maj 2003, s. 9, 12, 14, 16.
 8. Mykowska Z., Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2002 roku, "Finanse Komunalne", Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych, Nr 4, 2003, s. 36.
 9. Pismo Sekretarza Stanu MF z dnia 17.02.2000 r. adresowane do zarządów gmin, powiatów i województw samorządowych, Biuletyn Skarbowy z 2000 r., Nr 2/16.
 10. Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa, s. 730-731.
 11. Skuza S., Bariery w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego, w: "Bank i Kredyt", luty 2003, s. 35.
 12. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.).
 13. Wojtuch M., Samorządy ocena budżetów, "Gazeta Prawna", Nr 125 (981) z 30 czerwca 2003 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu