BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podolec Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Ulman Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Modele regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych
Regression Models in Analysis of Household Expenditure
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 790, s. 5-25, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Wydatki gospodarstw domowych, Modele regresji, Turystyka, Ochrona zdrowia
Households, Household expenditures, Regression models, Tourism, Health care protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono możliwości modeli regresyjnych w analizie kształtowania się wydatków gospodarstw domowych. Przedstawiono wybrane zagadnienia modelowania regresyjnego w analizie wydatków oraz wyniki wydatków na turystykę zorganizowaną, na podstawie informacji o indywidualnych gospodarstwach domowych z 2003 r. Podjęto również próbę zastosowania modelu regresji w analizie wydatków na ochronę zdrowia. Wykorzystano dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w 2003 r.

The aim of the article is to present possibilities of regression modelling of household expenditure, with particular emphasis on interpretation of results obtained. The authors show that the application of various functional forms of models enables those that best describe expenditure (according to statistical criteria) to be selected and also enables assessment of their parameters to be interpreted. They also identify the dangers faced by researchers using regression modelling. Furthermore, the authors also indicate the possibility of carrying out regression analysis for so-called limited variables, illustrated by the example of a model for households incurring expenditure on organised tourism. The authors use real data obtained from the Household Budget Survey carried out by the Central Statistical Office (GUS) in 2003 as the basis for all the above-mentioned regression models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński Z. [1984], Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa.
 2. Jakubczyc J. [1982], Jednorównaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa.
 3. Johnston .J. [1984], Econometric Methods, McGraw-Hill, New York.
 4. Kot S.M. [2000], Ekonometryczne modele dobrobytu, PWN, Warszawa-Kraków.
 5. Kudrycka I. [1984], Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa.
 6. Neter .J, Wasserman W., Kutner M.H. [1989], Applied Linear Regression Models, Richard D. Irwin, Homewood, III.
 7. Pawłowski Z. [1971], Modele ekonometryczne równań opisowych, PWN, Warszawa.
 8. Podolec B. [1995], Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna, Wydawnictowo AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 124, Kraków.
 9. Podolec B. [2000], Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności, PWN, Warszawa-Kraków.
 10. Seber G.A.F. [1977], Linear Regression Analisis, John Wiley & Sons, New York.
 11. Weisberg S. [1985], Applied Linear Regression, John Wiley & Sons, New York.
 12. Zeliaś A. [1970], Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających, „Przegląd Statystyczny”, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu