BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikułowski Pomorski Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Nauki społeczne wobec współczesnych procesów fragmentaryzacji
Social Sciences vis-à-vis Contemporary Fragmentation Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 791, s. 5-30, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Nauki społeczne, Przemiany społeczne, Percepcja
Social sciences, Social change, Perception
Uwagi
summ.
Abstrakt
Fragmentaryzacja oznacza, że pewne składniki przestają należeć do istniejącej całości, uwalniają się i istnieją niezależnie, lub po pewnym czasie przechodzą do rekomponujących się całości. Fragmentaryzacja może być rozumiana na trzy sposoby, jako: - trwała właściwość rozwoju, - aktywność procesów destrukcyjnych, - świadome działanie mające na celu powodowanie rozpadu. Fragmentaryzacja przejawia się na poziomie myśli i faktów. Myśl to refleksja nad faktami, ale także i nad samym sobą. Im więcej w myśli naukowej dostrzega się brak wewnętrznej spójności, tym częściej stwierdza się, że zanika badany przez nią świat jako jednolity system stosunków. Omówiono również fragmentaryzację jako stałą wartość rozwoju, część kultury, a także scharakteryzowano współczesną społeczną sytuację fragmentaryzacji w nowych warunkach ludzkiej komunikacji oraz fragmentaryzację jako aspekt globalizacji. Przedstawiono wybrane nauki społeczne wobec fragmentaryzacji: ekonomię, socjologię, studia kulturowe i nauki polityczne po 11 września 2001 r.

Fragmentation means that certain components cease to belong to an existing totality; they free themselves and exist independently, or after a certain time return to the reforming totality. Fragmentation can be understood in three ways: - as a permanent feature of development, - as the acceleration of destructive processes, and - as a conscious and intentional activity aimed at causing decay. Fragmentation manifests itself at the level of thought and facts. Thought can be a reflection on itself. The more thought, especially scientific thought, perceives its own lack of inner cohesion, the more frequently it finds that the world it analyses as a uniform system of relationships disappears. In a „situation of change”, there is a strong sense of living in a world of fragments of a former reality, and of experiencing painfully the breaks in development that we are not able to overcome. This is what we are currently experiencing. The author next discusses fragmentation of the psyche and fragmentation of culture. He characterizes the current situation of change and portrays fragmentation against the background of globalisation. In particular, he addresses how fragmentation is reflected in economics, sociology, cultural studies and political sciences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barker C., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.
 2. Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984 .
 3. Clark I., Globalization and Fragmentation. International Relations in the Twentieth Century, Oxford University Press, Oxford 2004.
 4. Colbert F. et al., Marketing Culture and the Arts, Press HEG, Montreal 2001.
 5. Delaunay R., Simultaneus Windows, Guggenheim Museum, www.guggenheim.org/ newyork/collections, 3.03.2006.
 6. Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy, red. S.W. Arndt, H. Krzeczkowski, Oxford University Press, Oxford-New York 2001.
 7. Friedman J., Globalization, Linguistic, Ideology, „American Anthropologist” 2003, vol. 105, nr 4.
 8. Gabriel T., Lang T., The Unmanageable Consumer. Contemporary Consumption and Its Fragmentation, Sage, London 2003.
 9. Heylighen F., Post-Modern Fragmentation, Principia Cybernetica Web., 22.07.1999.
 10. Hogan J.M., Preface. Rhetoric and Community [w:] Rhetoric and Community. Studies in Unity and Fragmentation, red. J.M. Hogan, University of South California Press, Columbia 1998.
 11. Jenks Ch., Subculture. The Fragmentation of the Social, Sage, London 2005.
 12. Lifton R.J., The Protean Self: Human Resilience in an Age of Fragmentation, University of Chicago Press, Chicago 1999.
 13. Moores S., Interpreting Audiences, Sage, London 1993.
 14. Riesman D. et al., The Lonely Crowd, New Heaven, London 1963.
 15. Senge P.S., Personal Transformation, Executive Excellence, „Provo" 1994, vol. 11, nr 1, January.
 16. Shannon C, Weaver W., The Mathematical Theory of Communication, The University of Illinois, Urbana 1949.
 17. Sistare C.T., Cultural Fragmentation [w:] Civility and Its Discontents, red. C.T. Sistare, University of Kansas Press, Kansas 2004.
 18. Therborn G., Drogi do nowoczesnej Europy, PWN, Warszawa 1998.
 19. Touraine A., The Decline of the Social, „Comparative Sociology” 2003, vol. 2, nr 3.
 20. Touraine A., Socjology without Society, „Current Sociology” 2003, vol. 51, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu