BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimczyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza struktury zatrudnienia w gospodarce polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej
Analysis of the Employment Structure of the Polish Economy Compared to Other European Union Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 793, s. 17-28, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Konkurencyjność gospodarki, Zatrudnienie, Struktura zatrudnienia, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Economic growth, Economy competitiveness, Employment, Employment structure, Social and economic conditions
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Jedną z częściej podnoszonych kwestii dotyczących polskiej gospodarki jest problem jej nieodpowiedniej struktury zatrudnienia. Struktura ta wpływa na sytuację ekonomiczną państwa, możliwości wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjność gospodarki, dlatego też zmiany zachodzące w tej dziedzinie przyczyniają się w dużym stopniu do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Celem artykułu jest przedstawienie struktury zatrudnienia w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, analiza występujących różnic, ich przyczyn oraz przedstawienie przewidywanych kierunków zmian. (fragment tekstu)

The employment structure impacts on the economic situation of a country, the possibilities for economic growth, and the competitiveness of its economy. For this reason, changes in this area to a large extent contribute to an improvement in the country’s socio-economic situation. In this article, the author presents the employment structure in Poland and other European Union countries, the impact of this structure on the economic situation, an analysis of the differences in the employment structures and their causes, and presents predicted trajectories of change connected with Poland’s accession to the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Cybulski L., Przekształcenia trójsektorowej struktury gospodarki w Polsce, Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 661.
 2. Czarny B., Wzrost gospodarczy, „Bank i Kredyt” 2000, nr 11.
 3. Dziuba D., Sektor informacyjny w nowej gospodarce, Materiały z konferencji „The ‘New Economy’ and Post-socialist Transition” 10-11 kwietnia 2003, WSPiZ, Warszawa, www.tiger.edu.pl.
 4. Jagas J., Teleguj K., Współzależności między wydajnością pracy a dostosowaniem struk¬tury gospodarki polskiej do wymogów Unii Europejskiej [w:] Produkcyjność, konkurencyjność, integracja, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, t. IX, Opole 1999.
 5. Karpiński A., Paradysz S., Ziemecki J., Zmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010 - Polska na tle Unii Europejskiej, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa 1999.
 6. Kliszko Cz., Zmiany w dynamice i strukturze zatrudnienia, Zeszyty Naukowe SGH, Warszawa 2001, nr 476.
 7. Kwiatkowska W., Kwiatkowski E., Stasiak J., Zarychta H., Zatrudnienie i bezrobocie -dynamika, struktura i polityka państwa - Biała Księga, Polska - Unia Europejska, Seria: Gospodarka, z. 32, URM Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993.
 8. Łukaszewicz A., Karpiński A., Struktura gospodarcza - modyfikacje i nowe zjawiska, „Ekonomista” 2001, nr 4.
 9. Mały rocznik statystyczny 2005, GUS, Warszawa 2006.
 10. Obrębski T., Postęp techniczny a rynek pracy, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań, nr 265.
 11. Rocznik statystyczny pracy 2001, GUS, Warszawa 2002.
 12. Różańska H., Skrzypek A., O podstawowych relacjach tworzenia produktu krajowego w Polsce [w:] Produkcyjność, konkurencyjność, integracja, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, t. IX, Opole 1999.
 13. Sobotka M., Znaczenie rozwoju sektora usług, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, nr 269.
 14. Szymańska A., Polityka zwiększania efektywności rynku pracy Unii Europejskiej: lekcje dla Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2004.
 15. Szymańska A., Trzydzieści lat za Europą, „Nowe Życie Gospodarcze” 1998, nr 34.
 16. The World Factbook. Labor Force by Occupation, www.cia.gov, 24.06.2006.
 17. Yearbook 2004, Eurostat, Luksemburg 2004.
 18. Yearbook 2005, Eurostat, Luksemburg 2005.
 19. Zatrudnienie w Polsce w 2005 r., red. M. Bukowski, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, MGiP, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu