BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusek Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Ocena kosztów i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze przemysłu według metodologii cost benefit analysis
Assessment of the Costs and Benefits of Poland's Membership of the European Union in the Area of Industry, According to a Cost-Benefit Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 789, s. 5-20, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Polska w UE, Przekształcenia strukturalne, Przemysł, Restrukturyzacja przemysłu, Analiza kosztów i korzyści (AKK)
Poland's economic integration with the EU, Poland in EU, Structural transformation, Industry, Industrial restructuring, Cost-benefit analysis (CBA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie zarysu metodologii oceny społeczno-ekonomicznej opłacalności integracji Polski z UE i wstępnej jej oceny w zakresie przemysłu, obejmującej zarówno okres przedakcesyjny, jak i pierwsze lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present a brief assessment of the socio-economic benefits of Poland's integration with the EU based on a cost-benefit analysis as well as a provisional assessment of these benefits in the area of industry, both during the pre-accession period and during the first period of Poland's membership of the Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, Badania statutowe AE w Krakowie , nr 22/KPEiPR/l/2006/S/297, Kraków 2006.
 2. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 3. Fiedor B., Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, Wrocław-Warszawa 1990.
 4. Grabowiecki R., Transformacja przemysłu w Polsce - wnioski na przyszłość, Komitet Prognoz „POLSKA 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Biuletyn nr 1/2003, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 5. Górka K., Ekonomika ochrony środowiska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990.
 6. Karpiński A., Co dalej z przemysłem w Polsce? Zarys strategii przemysłowej na lata 2005-2015, Komitet Prognoz „POLSKA 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Biuletyn nr 1,2003, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 7. Kiełczewski SA., Zarządzanie strategiczne w warunkach transformacji systemowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 8. Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 9. Mikołajewicz Z., Pozytywne i negatywne skutki członkostwa Polski w zmieniającej się Unii Europejskiej [w:] Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do UE, Uniwersytet Opolski - PTE, Opole 2006.
 10. Orłowski W.M., Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej. Metody - modele -szacunki, CASE, Warszawa 2000.
 11. Poznański K.Z., Obłęd reform. Wyprzedaż Polski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2001.
 12. Program gospodarczy. Główne założenia i kierunki, Rada Ministrów, Warszawa 1989.
 13. Prusek A., Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej [w:] Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Uniwersytet Opolski i PTE Oddział w Opolu, Opole 2006. Prusek A., Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 669, Kraków 2005.
 14. Prusek A., Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele, programy i ocena jej rezultatów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 15. Przeworski A., States and Markets. A Primer in Politicai Economy, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 16. Sadowski Z., Akcesja do Unii Europejskiej a kierunki rozwoju Polski [w:] Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Uniwersytet Opolski, Opole 2006.
 17. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów RP 29.11.2006, www.mrr.gov.pl
 18. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu