BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kandefer Krzysztof
Tytuł
Wykorzystanie e-technologii w sektorze MSP na Pomorzu
Utilisation of E-Technology in the SME's Sector in Pomerania
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 4, s. 77-86, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internet, Badania ankietowe, Teleinformatyka
Small business, Internet, Questionnaire survey, Teleinformation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w swojej działalności są coraz częściej spotykane na rynku. Ze względu na mnogość tych informacji konieczne staje się poznanie mechanizmów, które pozwalają na wybór odpowiednich i wiarygodnych źródeł informacji. Każde przedsiębiorstwo sektora MSP jest zarówno nadawcą, jak i odbiorcą informacji rynkowych. Poznanie i zrozumienie funkcjonowania systemów informacyjnych działających zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w jego otoczeniu może decydować o jakości funkcjonowania przedsiębiorstw. Analiza wyników obrazująca wykorzystanie Internetu w branży turystycznej na tle innych branż w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim potwierdziła duże ich znaczenie.(abstrakt oryginalny)

Enterprises using Internet in their activity have been becoming more and more common at the market. Due to the multitude of information it is necessary to identify mechanisms that enable selection of appropriate and reliable sources of information. Every enterprise in the SME's sector is both a sender and a recipient of market information. Identification and understanding information systems functioning in an enterprise and in its environment may decide on quality of enterprises. The result analysis illustrating utilisation of Internet in the tourist branch sector compared to other branches in the SME's sector in Pomeranian voivodeship confirmed their great significance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiecki R. Koweciński M. (red.), 2003 : naukowa Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. KANTOR, Zakamycze.
  2. Buchta D., Messner Z., 1978: Organizacja przetwarzania danych, PWE, Warszawa.
  3. Duczkowska - Małysz K, 2007: Jak być regionem innowacyjnym? Jak budować innowacyjną gospodarkę? Refleksje dla wsi i sektora żywnościowego, [w:] Problemy techniki rolniczej i leśnej, SGGW, Warszawa.
  4. Fiske J., 1999: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław.
  5. Flakiewicz W., 2002: Systemy informacyjne w zarządzaniu , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  6. Marciński W, 2000: Idea społeczeństwa informacyjnego jako element globalnej strategii rozwoju Unii Europejskiej. Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa.
  7. Martynuk Z., 2000: Zarządzanie informacją i komunikacją, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  8. Nowicki A. (red.), 1999: Doskonalenie wielopoziomowych systemów informacyjnych. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław.
  9. Stefanowicz В., 2004: Informacja,, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu