BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszyk Anna
Tytuł
Modele scoringowe - pojęcie, etapy budowy, rodzaje
Scoring Models - Terms, Development Phases, Types
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 40, s. 9-21, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Scoring, Ocena zdolności kredytowej, Ryzyko kredytowe, Zarządzanie ryzykiem
Scoring, Credit rating, Credit risk, Risk management
Abstrakt
Artykuł omawia pojęcie modelu scoringowego. Procedura opracowania systemu scoringowego jest z reguły bardzo złożona i zazwyczaj przebiega w kilku etapach czy fazach. Przedstawiony podział opiera się na propozycji etapowania prac nad budową systemu scoringu kredytowego, sformułowanej przez E. M. Lewisa. Autorka analizuje poszczególne fazy tego modelu: koncepcyjna, projektowania, wdrażania i monitoringu. Ponadto wyróżnia i charakteryzuje dwa rodzaje modeli scoringowych: ogólne i indywidualne.

The article discusses an idea of scoring model together with its development procedure which usually takes a very complex form and is carried out in several stages or phases. The presented procedure follows the phases of building up a credit scoring system, by E.M. Lewis, which incorporates stages starting from the concept and design through implementation to monitoring. Two scoring model types i.e. generic and customized were highlighted and their characteristics presented.(J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Bridges, R. Disney, Modelling Consumer Credit and Default, "The Research Agenda", December 2001.
 2. Credit-scoring secrets are soon to be revealed, U.S.News&World, 02/05/2001, Vol.130 Issue 5, p54, 3p, 1c.
 3. M. Gruszczyński, Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienie koincydencji, "Bank i Kredyt", Nr 5/1999.
 4. Janc, M. Kraska, Credit - scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 5. J. Kulawik, Modele scoringowe w kredytowaniu rolnictwa USA i Kanady, "Bank i Kredyt"; Nr 7-8/1996.
 6. E. M. Lewis, Introduction to Credit Scoring, San Rafael, California, 1992.
 7. E. Mays, Credit Risk Modeling - Design and Application, The Glenlake Publishing Company Ltd., 1998.
 8. Perspectives on Credit Scoring and Fair Mortgage Lending, The Federal Bank of St. Louis, Mortgage Credit Partnership Credit Scoring Committee, 2002; www.bos.frb.org/commdev/c&b/2002/fall/CS5.pdf
 9. M. Pieczkowski, Credit scoring przy masowej emisji kart kredytowych, "Bank", Nr 3/1999.
 10. L. C. Thomas, J. N. Crook, D. B. Edelman, Credit Scoring and Credit Control, Clarendon Press, Oxford, 1992.
 11. L. C. Thomas, D. B. Edelman, J. N. Crook: "Credit Scoring and Its Applications", Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu