BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małkowska Renata
Tytuł
Wybrane problemy pomocy publicznej dla przedsiębiorców
Selected Dilemmas of Public Aid for Entrepreneurs
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 39, s. 128-141, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc regionalna UE, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Pobudzanie przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość lokalna, Finanse publiczne
EU regional aid, Subsidies granted to enteprises, Stimulation of entrepreneurship, Local entrepreneurship, Public finance
Abstrakt
Artykuł porusza kwestie zasięgu, struktury i form pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Autorka omawia polskie regulacje prawne w tym zakresie w kontekście dostosowania przepisów do obowiązujących w Unii Europejskiej.

The article focuses on the scope, structure and forms of public aid for entrepreneurs. Polish legal regulations and their adjustment to the relevant provisions in force in the Member States of the European Union were discussed. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe: finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
  2. Budzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej: między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze, Kraków 2002.
  3. Lubińska T., Finansowanie zadań publicznych w okresie transformacji gospodarczej, w: Finanse, bankowość, ubezpieczenia tom I, Wyd. AE, Wrocław 2001.
  4. Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002.
  5. Muńko A., Polityka przemysłowa w procesach transformacji i integracji z Unią Europejską, w: Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce w okresie transformacji w latach 1989-1995, "Transformacja Gospodarki" Nr 81, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 1996.
  6. Muńko A., Polskie specjalne strefy ekonomiczne (1995-1997) w świetle reguł pomocy państwa UE, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1998.
  7. Pełka P, Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej: stan prawny na 31 sierpnia 2002 r., Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu