BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Sylwester
Tytuł
Oddziaływanie kryzysu sub-prime na dochodowość zakładów ubezpieczeń
Impact of the Sub-Prime Crisis on Profitability of Insurance Companies
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 4, s. 97-106, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kredyt hipoteczny, Ubezpieczenia
Financial crisis, Mortgage credit, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Światowy kryzys systemu finansowego, wywołany załamaniem się rynku kredytów hipotecznych typu sub-prime doprowadził do niewypłacalności wielu renomowanych instytucji finansowych. Oddziaływanie kryzysu na wszystkie segmenty sektora finansowego ma zarówno bezpośredni, jak i pośredni charakter. Część ubezpieczycieli poniosła straty na swych bezpośrednich inwestycjach w papiery wartościowe ABSs. Inne z tytułu ubezpieczenia ryzyka niewypłacalności emisji obligacji zabezpieczanych płatnościami z kredytów sub-prime oraz wypłat odszkodowań z polis odpowiedzialności cywilnej instytucji finansowych i ich pracowników od błędów i uchybień popełnianych w trakcie procesu sekurytyzacji kredytów sub-prime. Kryzys rynku sub-prime również w pośredni sposób wpłynął na obniżenie dochodów sektora ubezpieczeniowego. Obniżenie cen aktywów na rynkach finansowych doprowadziło do redukcji wartości portfela inwestycyjnego i dochodów zakładów ubezpieczeń. Spowolnienie gospodarcze, niższe wydatki inwestycyjne oraz spadek zaufania społecznego do instytucji finansowych to przyczyny obniżenia się popytu na usługi ubezpieczeniowe i spadku dochodów tego sektora. Publikowane do chwili obecnej raporty agencji nadzorczych i firm konsultingowych wskazują, że straty sektora ubezpieczeniowego nie są wysokie i stanowią około 12% ogółu strat wszystkich instytucji finansowych. Ponadto zapewniają, że w Europie, w tym w Polsce nie stwierdza się zauważalnych bezpośrednich strat wynikających z kryzysu sub-prime.(abstrakt oryginalny)

Global financial crisis caused by the fall of the sub-prime mortgage market led to insolvency of many reputable financial institutions. The impact of crisis was of a direct and indirect nature. Some insurance firms experienced losses due to direct investments into ABSs and hedge funds. The second group of insurers gained losses as a result of guarantying the solvency of bonds backed by mortgages. The next insurance companies experienced losses due to liability insurance policies offering protection against errors and omissions made during securitization. Sub-prime crisis indirectly influenced profits of the insurance sector. Assets price reduction on the financial markets caused decline of the value of the insurance companies' investment portfolios and decline of profits from financial operations. Current economic slowdown, lower consumer spending and investments and fall of social trust into the financial institutions are reasons for decline of demand for insurance services and decline of the insurance sector profits. Recent reports published by supervisory agencies and consulting companies state that losses of the insurance sector are not high and amount to around 12% of losses of the whole financial sector. Additionally they ensure that in Europe, and in Poland there are not noticeable direct losses coming from the sub-prime crisis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Advisen, 2008. The subprime mortgage meltdown, the global credit crisis and the D&O Market, Advisen Ltd. New York, USA, 4 November 2008, uzyskano ze strony internetowej : www. advisen.com.
 2. Advisen, 2008. The crisis in the subprime mortgage market and the global credit markets: The impact on E&O insurers. Advisen Ltd., New York, USA, 6 November 2008, uzyskano ze strony internetowej: www.advisen.com.
 3. Borio С, 2008. The financial turmoil of 2007-?: A preliminary assessment and some policy considerations, BIS Working Papers No. 251. March.
 4. British Bankers' Association, 2004. Credit Derivatives Report - 2003/04. British Bankers' Association, September 2004.
 5. British Bankers' Association, 2006. Credit Derivatives Report - 2006. British Bankers' Association, September 2006.
 6. CEA, 2008. European Insurance in Figures: Key Data 2007. CEA Statistics No. 34, July.
 7. CEIOPS, 2008. Spring 2008 Report on financial conditions and financial stability in the European Insurance and Occupational pension fund sectors 2007-2008. Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, CEIOPS Financial Stability Committee, CEIOPS-FS-10/08, May.
 8. Criado S., A. van Rixtel, 2008. Structured finance and the financial turmoil of 2007-2008: An introductory overview. Banco de Espana, Occasional Papers No. 0808/2008.
 9. Deutsche Bank Research, 2003. Credit derivatives: Implications for credit markets. Deutsche Bank Research, 10 July 2003.
 10. Jobst A. A., 2007. A premier on structured finance. Journal of Derivatives and Hedge Funds, vol. 13, no. 3, pp. 199-213.
 11. Jobst A. A., 2003. Collateralized Loan Obligations (CLOs): A Primer. The Securitization Conduit Nos. l-4.
 12. Karnkowski P., 2006. Sekurytyzacja aktywów bankowych. Zeszyty BRE Bank- CASE, nr 82/2006, Seminarium BRE-CASE, Warszawa, 26 stycznia 2006 r.
 13. Kiff J., R Mills, 2007. Money for Nothing and Checks for Free: Recent Developments in U.S. Sub-prime Mortgage Markets. IMF Working Paper, WP/07/188.
 14. Komisja Nadzoru Finansowego, 2008. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 15. MFW, 2008. Podsumowanie obrad Rady Dyrektorów Wykonawczych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (zakończenie konsultacji z Polską w ramach Artykułu IV). Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 16 kwietnia 2008 r.
 16. Narodowy Bank Polski, 2008. Przegląd stabilności systemu finansowego - Październik 2008 r. Narodowy Bank Polski, Warszawa, październik.
 17. Narodowy Bank Polski, 2008. Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2008 r. Narodowy Bank Polski, Warszawa, czerwiec.
 18. Plein Ch., 2008. Subprime crisis - impacts on the Czech insurance market. European Banking & Financial Forum, Czech National Bank, Prague, 1-3 April 2008.
 19. Reksa Ł., 2005. Ekonomiczne aspekty sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych: Część I. Bank i Kredyt, nr 3/2005, marzec, str. 57-66.
 20. Reksa Ł., 2005. Ekonomiczne aspekty sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych: Część II. Bank i Kredyt, nr 4/2005, marzec, str. 56-63.
 21. Schich S., 2008. Challenges related to financial guarantee insurance. OECD, Financial Market Trends.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu