BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Róg Jan
Tytuł
Praca a wzrost gospodarczy
Labour and Economic Increase
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 1, s. 95-109, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Etos pracy, Socjologia, Wzrost gospodarczy, Przekształcenia systemowe w gospodarce
Ethics, Work ethos, Sociology, Economic growth, Systemic transformations in the economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia praca. Ze względu na znaczenie pracy w życiu każdego społeczeństwa, przedstawiono pracę w ujęciu socjologicznym. Omówiono etos pracy i jego przemiany oraz zaprezentowano etos pracy w społeczeństwie polskim. Ukazano również ocenę przemian polskiego etosu w wyniku transformacji systemowej.

Labour - conscious and deliberate activity of men is a phenomenon composed of various actions. Labour is an important factor of human's development, an element organising life of societies and individuals. It is one of the basic object of interest for social sciences which emerges from a role of labour in social life. Labour is a factor that creates and organises a society. One of the most important terms connected with labour is ethos of work. It concerns man's character, beliefs, customs. Contemporary ethos of work in Poland is influenced by half-century beign of real socialism. It remained in people's attitudes and behaviours such as lack of initiative, passivity. In its consequence we face the fall of ethos of work. Observing that negative process Catholic Church joined the discussion. The church reminds its believers to show competence and honesty at work. Nowadays, growing unemployment led to a situation when many people work good just because they have a job with low salary. Unemployment in Poland is caused by chaotic and ineffective transformation of planned economy to market economy and implementing open market rules into a non-market structure of that economy. In that situation n is very hard to shape activity and positive attitude toward labour. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnik Cz. S., Teologia pracy ludzkiej. Warszawa 1977.
 2. Bartnik Cz. S., Ręka i myśl. Teologia pracy, odpoczynku i świętowania. Warszawa 1981.
 3. Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej - Laborem exercens, Katowice 1981.
 4. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
 5. Lange O., Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa 1966.
 6. Mariański J., Kościół a współczesne problemy społeczno-moralne. Kwestie wybrane, KUL, Lublin 1992.
 7. Ossowska M . Socjologia moralności. Zarys zagadnień. PWN. Warszawa 1986.
 8. Pietrasiński Z., Podstawy psychologii pracy, WSiP, Warszawa 1974.
 9. Pikus S., Moralne aspekty pracy, WSP, Słupsk 1995.
 10. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978.
 11. Róg J., Społeczne aspekty pracy. Ze studiów nad etosem pracy na Śląsku Opolskim, Uniwersytet Opolski, Opole 1996.
 12. Standard życia w marcu '91. Komunikat z badań, CBOS, BS /127/43/91, Warszawa 1991.
 13. Szawiel T, Etos, [w:] Encyklopedia socjologii, t.1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 14. Sztumski J., Socjologia pracy w zarysie. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1981.
 15. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. Śląsk, Katowice 1999.
 16. Tarczyński A., Ethos, [w:] A. Piwowarski (red.), Słownik katolickiej myśli społecznej, PAX, Warszawa 1991.
 17. Weber M . The Protertant Ethic and the Spirit of Capitalism, London 1965.
 18. Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, PWN, Bydgoszcz 2000.
 19. Ziembiński Z., Elementy socjologii. Ars Boni et Aequi, Poznań 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu