BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Tadeusz
Tytuł
Etyka jako wartość prakseologiczna
Ethics as the Praxiological Value
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 1, s. 73-84, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Etyka biznesu, Efektywność przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Ethics, Business ethics, Enterprise effectiveness, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie postaw etycznych w życiu społecznym oraz historię odpowiedzialności społecznej organizacji gospodarczych. Omówiono dwie zasady Andrena Carnegiego: zasadę miłosierdzia i zasadę włodarstwa. Ukazano wpływ etyki na efektywność organizacji oraz stosowanie zasad etycznych w biznesie.

Ethics in the aspect of companies' functioning is not the incidental phenomenon but the universal feature of changes that take place in the world, especially in the sphere of organization and management of big corporations or concerns with international range. In short, ethics is worthwhile, ethics is praxiological value. The companies that will not go by the rules of ethics but only by the thirst of profits are sentenced to failure, to defeat. The good example of the assertion above is the phenomenon of boycott of Shell's petrol stations in Germany after incidents in Nigeria in 1995. Shell's involvement in Nigeria led to the repression of local population that inhabit the areas where the oil is obtained (the people of Ogoria). As the result the authorities of Nigeria in 1995 led up to execution of nine activists who defended Ogoria, among them one nominated to the Nobel Prize for Peace. This consideration can be concluded: the sooner bosses, managers understand the fact that money and morality do not exclude each other and ethics is profitable, the better for companies and for themselves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Byrne J. A., The Flap Over Executive Pax, "Business Week", 6 maja 1991.
  2. Dahrendorf R., Konkurencyjność, solidarność, wolność, "Polityka" 1996, nr 24.
  3. Gillingen C, In a Different Voice, Harward University Press, Boston 1982.
  4. Gresham P. E., Dobrze pomyśl zanim skrytykujesz kapitalizm, [w:] Moralność kapitalizmu. Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1998.
  5. Łobocki M., Rola wartości w wychowaniu, [w:] A. Tchorzewski (red.), Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli, Bydgoszcz 1994.
  6. Marczuk S., Orientacje wartościujące nauczycieli w III Rzeczypospolitej, WSP, Rzeszów 2001.
  7. Raport "Gazety" i portalu www.gazeta.pl z dnia 9, 16, 23.09.2002 r.
  8. Stoner J., Kierowanie, Wiedza i Życie, Warszawa 1997.
  9. Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność, "Studia Socjologiczne" 1997, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu