BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Dorota, Żebrowska-Suchodolska Dorota
Tytuł
Badanie efektywności GPW na przykładzie wybranych indeksów: test autokorelacji
Research of WSE Efficiency Based on Selected Indexes: Test of Autocorrelation
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 4, s. 155-162, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna, Efektywność informacji, Rynek kapitałowy
Statistical analysis, Information effectiveness, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest weryfikacja hipotezy o słabej formie efektywności informacyjnej polskiego rynku kapitałowego. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG20 oraz wyznaczonego subindeksu zawierającego notowania spółek z sektora bankowego, wchodzących w skład indeksu WIG20. Wykorzystano w tym celu: test współczynnika autokorelacji Quenouille'a i test łącznej autokorelacji ze statystyką Ljunga-Boxa. Analizy przeprowadzono w oparciu o dzienne logarytmiczne stopy zwrotu wyznaczone dla 19 zdefiniowanych podprób, utworzonych z notowań dla okresu od 3.10.1994r. do 29.12.2006r.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research is to verify the hypothesis of the weak form efficiency of the Polish capital market. The research is conducted for the index, that was constructed for quotations of the bank sector companies, and the index of gold companies WIG20. In the paper the Quenouille's test of autocorrelation coefficients and test of joint autocorrelation with Ljung-Box statistics are used. The analysis is provided for 19 defined subsamples that contain the daily logarithmic rates of return from the period 3.10.1994-29.12.2006.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachelier L., Theory of Speculation, [w:] Cootner, The Random Character of Stock Market Prices,Cambridge Mass. 1964.
 2. Buczek S.В., Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2005.
 3. Campbell J.Y., Lo A. W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997.
 4. Czekaj J., Woś M., Zarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
 5. Fama E.F., Efficient capital market: A review of theory and empirical work, Journal of Finance, vol. 25, 1970.
 6. Gujarati D.N., Basic Econometrics, McGraw-Hill, New York 1995.
 7. Ljung, G. and Box, G., On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models, Biometrika vol. 66, 1978.
 8. Malkier В., Efficient Market Hypothesis, [w:] Newman P., Milgate M., Eatwell J., New Palgrave Dictionary of Money and Finance, Macmillan 1992.
 9. Papla D., Teoria rynku efektywnego i jej zastosowanie na rynku polskim, rozprawa doktorska, 2003.
 10. Roberts H.V., Statistical versus Clinical Prediction of the Stock Market, Center for Research in Security Prices 1967.
 11. Samuelson P., Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, Industrial Management Review 1965.
 12. Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 2003.
 13. Tarczyński W., Próba badania efektywności polskiego rynku kapitałowego, Folia Oeconomica Stetinensia 5, 1998, s. 119-143.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu