BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Angelika (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Jakość informacji sprawozdawczej a projekt międzynarodowego standardu rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw
Credibility of Reporting Information and Framework of the International Accounting Standards for Small and Medium Entities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1199, s. 28-35, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Aksjomaty i paradygmaty rachunkowości
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Jakość informacji, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Small business, Information quality, International Financial Reporting Standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zanalizowano zagadnienie jakości informacji sprawozdawczej. Omówiono sprawozdawczość małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz przedstawiono projekt międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich jednostek. Projekt ten jest zmodyfikowaną wersją MSR i odpowiedzią na potrzeby odbiorców informacji sprawozdawczej.

Economic practice very often formulates questions about legal regulation for small and medium entities. The specificity of those units causes that they do not need legal regulations, in the field of accounting and financial reporting, for big enterprises. The main purpose of this article is an attempt to answer the following question: is it valid to create separate legal regulations, in the field of accounting and financial reporting, for small and medium entities? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berman C, Informacja i aspekty komunikacji, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1991 nr 3-4.
 2. Busko B., Filipek H., Śliwieński J., Wiarygodność informacji ekonomicznej w systemach informatycznych, PWE, Warszawa 1980.
 3. Chodoń M., Gawart M., Cechy jakościowe sprawozdań finansowych, "Problemy Rachunkowości" 2002 nr 3.
 4. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 1999.
 5. Jaruga A., Mikołajczyk B., Problem rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw na forum Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości. ISAR-UNCTAD, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001 t. 5(61).
 6. Kaczmarczyk A., Małe i średnie podmioty gospodarcze a sprawozdawczość, praca doktorska, AE, Wrocław 2006.
 7. Kisielnicki J., Metody badania zapotrzebowania na informacje, [w:] Informacyjne problemy planowania. Wybrane zagadnienia, red. W. Maciejewski, PWN, Warszawa 1982
 8. Kwiecień M., Rachunkowość jako narzędzie zarządzania. System z bazą wiedzy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 566, seria: Monografie i Opracowania nr 83, Wrocław 1991.
 9. Kwiecień M., Rzetelność i prawidłowość sprawozdań finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, [w:] materiały konferencyjne "Perspektywy rozwoju rachunkowości i rewizji finansowej", Konferencja naukowa KIBR o/Wrocław i AE Wrocław, Wrocław 1999.
 10. Kwiecień M., Tendencje rozwojowe rachunkowości, [w:] Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Mazur M., Jakościowa teoria informacji, WN-T, Warszawa 1970.
 12. Micherda B., Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżera, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Wyd. AE, Kraków 2003.
 13. Nowak W.A., Ku międzynarodowej standaryzacji sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2007.
 14. Oleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 15. Skowroński J., Zasady dobrej rachunkowości, "Rachunkowość" 1991 nr 10.
 16. Słownik współczesnego języka polskiego, Przegląd Readers Digest, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu