BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Bogdan
Tytuł
Globalizacja konsumpcji a strategie korporacji ponadnarodowych
Consumption Globalization and the Strategies of Transnational Corporations
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 39, s. 99-110, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Korporacje międzynarodowe, Zachowania konsumenta, Międzynarodowe strategie marketingowe, Globalizacja
Consumption, Multinational enterprise, International corporation, Consumer behaviour, International marketing strategies, Globalization
Abstrakt
W artykule omówiono przesłanki globalizacji konsumpcji. Rozważono wpływ strategii marketingowych korporacji ponadnarodowych na procesy globalizacji konsumpcji. Dokonano typologii i charakterystyki globalnych konsumentów oraz wskazano na zmiany w stylu życia konsumentów.

The article gives guidelines with regard to consumption globalization. The marketing strategies of transnational corporations were considered in terms of their influence over the consumption globalization processes. The typology, characteristics and changes in the life styles of global consumers were given. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber B., Dżihad kontra Mc Świat, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 1997.
 2. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000.
 3. Comor E., The Role of Communication in Global Civil Society: Forces, Processes, Prospects, "International Studies Quarterly", Vol. 45, No. 3, September2001.
 4. Friedman Th. L., Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 5. Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, praca zbiorowa pod red. naukową A. Budnikowskiego i M. Cyglera, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 6. Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, praca zbiorowa pod red. naukową A. Bąkiewicz, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2000.
 7. Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju, praca zbiorowa pod red. naukową W. Kowalczewskiego, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2000.
 8. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, praca zbiorowa pod red. naukową B. Liberskiej, PWE, Warszawa 2002.
 9. Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000.
 10. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 11. Kita J., Przesłanki i wymiary globalizacji rynku, "Marketing i Rynek" 2001, Nr 8.
 12. Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. V Międzynarodowa Konferencja Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej, Katowice 1999.
 13. Martin H.-P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
 14. Mazurek-Łopacińska K., Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumenckie, "Marketing i Rynek" 2001, Nr 3.
 15. Oblicza procesów globalizacji. Praca zbiorowa pod red. M. Pietrasia, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 16. Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2001.
 17. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
 18. Sznajder A., Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 19. Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu