BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majorek Jakub, Sznajder Michał
Tytuł
Postępujące rozwarstwienie ekonomiczne ludzkości a agroturystyka
Progressive Economic Stratification of Mankind and Agrotouristic
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 1, s. 455-466, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Popyt turystyczny, Usługi turystyczne, Dochody ludności, Dochód narodowy, Stratyfikacja
Agrotourism, Tourist demand, Tourism services, People's income, National income, Stratification
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę zmian wartości współczynnika GINI w wybranych państwach świata w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Współczynnik ten opisuje rozdysponowanie dochodu wśród populacji świata. Scharakteryzowano również popyt na usługi turystyczne oraz spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy współczynnik GINI może być przydatny do interpretowania wielkości popytu na usługi agroturystyczne.

Reports of the World Bank show progressive stratification of economic society in many countries of the world, what causes atrophy of the average classes and growth of the poor people. Coefficient GINI, describing reached dispensing of income among population of the world achieved in 1993 level of 66 and is growing up constantly. Tourism development is a perfect measure of socially and economically development as well as information delivery about the level and style of people's life. World Tourism Organization draws attention, that in worsening economical situation of home farms tourists incline to choose holidays in team of family, near place of living, which are comparatively cheap. Comparing coefficient GINI with quantity of agrotouristic farms in selected European countries, we can notice proportional dependence among these sizes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Edwards A., International Tourism Forecasts to 2005, Economist Intelligence Unit, London 1992.
  2. Holloway J. Ch., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
  3. Majewski J., Produkt. Identyfikacja produktu - maszynopis, Akademia Rolnicza Poznań 2001.
  4. Middleton V. T. C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
  5. Przezbórska L., Analiza ekonomiczna funkcjonowania gospodarstw zajmujących się turystyką wiejską i agroturystyką w Wielkopolsce oraz perspektywy ich rozwoju, praca doktorska, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2002.
  6. Sikora J., Organizacja rynku turystycznego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 1999.
  7. Sznajder M., Zmieniający się konsument, Horyzont, Poznań 1998.
  8. Świetlikowska U., Agroturystyką, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu