BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowski Sławomir
Tytuł
Rozwój gospodarczych krajów peryferyjnych Unii Ekonomicznej i Monetarnej w świetle teorii
Economic Development of Economic and Monetary Union's Periphery Countries in the Light of Theory
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 1, s. 337-356, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Rozwój gospodarczy, Wzrost gospodarczy, Kraje wysoko rozwinięte, Kraje rozwijające się
Economic and Monetary Union (EMU), Economic development, Economic growth, High-developed countries, Developing countries
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty unii ekonomicznej i monetarnej (walutowej) oraz omówiono jej wpływ na rozwój gospodarczy. Zaprezentowano kraje dominujące i kraje peryferyjne Unii Ekonomicznej i Monetarnej oraz sytuację tych drugich na tle sytuacji gospodarczej całej Unii Europejskiej pod względem PKB, stopy bezrobocia, poziomu inflacji, wysokości deficytu budżetowego, itp.

The paper deals with selected aspects of positive and negative impact of integration processes within the EMU on economic development of periphery countries. Processes of economic integration within EMU create conditions for economic development of each member-country. Generally, those conditions stimulate economic development. But those processes can also create barriers for economic development and the differences in development between periphery countries may be deeper in the future. Those negative factors embrace negative localization effect and asymmetric economic shocks. Periphery countries are important part of common currency area - Euroland. But in the light of research, good macroeconomic results connected to convergence process may be not constant, because it is result not real convergence but government's activity in the economic policy area. There are no also correlations between economic shocks in periphery countries and core countries. It is danger for economic stability in periphery countries. It concern especially less developed countries of EMU (Greece, Portugal, Spain). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień A., Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 1988.
 2. Bukowski S., Szanse i zagrożenia integracji Polski z krajami członkowskimi Unii Europejskiej w sferze teorii, [w:] Misala J. (red. n.) Proces integracji gospodarczej Polski z krajami członkowskimi Unii Europejskiej w świetle teorii, Politechnika Radomska, Radom 2001(a).
 3. Bukowski S., Unia ekonomiczna i monetarna jako formy i etapy regionalnej integracji gospodarczej w świetle teorii, [w:] Misala J. (red. n.) Proces integracji gospodarczej Polski z krajami członkowskimi Unii Europejskiej w świetle teorii, Politechnika Radomska, Radom 2001.
 4. De Grauwe P., The Economics of Monetary Integration, Third Revised Edition, Oxford University Pres, Oxford 1997.
 5. Demertzis M., Mallei A. H., Rummel O., Is the European Union a natural Currency Area, or Is It Held Together by Policy Makers?, "Weltwirtschaftliches Archiv review of World Economies", Band 136, 2000, Heft 4.
 6. Dicckheuer G., Interantional Wirtschaftsbeziehungen, R. Oldenbourg Verlag, München 1990.
 7. El-Agraa A. M., Regional Integration. Experience, Theory and Measurement, Macmillan Press Ltd, London 1999.
 8. Euro Papers Number 17, February 1998. The euro: explanatory notes by Directorate General II - Economic and Financial Affairs, European Commission.
 9. European Economy No 2/2002, Economic forecasts, Spring 2002.
 10. European Economy No 72/2001.
 11. Grubel H. G., The Theory of Optimum Currency Areas, "Canadian Journal of Economics", May 1970.
 12. Kenen P. B., Toward a Suppranational Monetary System, Columbia 1966.
 13. Kenen P. B., The Theory of Optimum Currency Areas: an Eclectic View, [in:] R. A. Mundell and A. Swoboda (ed.), "Monetary Problems of the International Economy", Chicago 1969.
 14. Krugman P. R., Obstfeld M., International Economics. Theory and Policy, Fifth Edition. Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts 2000.
 15. McKinnon R. I., Optimum Currency Areas, "The American Economic Review", September 1963.
 16. Misala J., Unia walutowa jako forma i etap integracji regionalnej; Wybrane aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Zeszyty Naukowe 2000, nr 7.
 17. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Gdańsk 1995.
 18. Mundell R. M., A Theory of Optimum Currency Areas, "The American Economic review", September 1961.
 19. Oręziak L., Euro. Nowy pieniądz, PWE, Warszawa 1999.
 20. Siwiński W., Euro a kraje Europy Środkowowschodniej, [w:] Euro i jego wpływ na system bankowy Europy Środkowowschodniej, red. naukowa Kleer J., Łukaszewicz A., WSBFiZ, Warszawa 2000.
 21. Snider D. A., Optimum Adjustment Process and Currency Areas, Princeton University, Essays in International Finance No 62, October 1967.
 22. Weber A. A., EMU and asymmetries and adjustment problems in the EMS - Some empirical evidence, European Economy, Special Edition No 1, 1991.
 23. Wood G. E., European Monetary Union and the U.K. - A cost Benefit Analysis, "Survey Papers in Economics", September 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu