BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Agnieszka
Tytuł
Charakterystyka strategii podatkowych w sferze kosztów
Characteristic of Tax Strategies in Aspect of Costs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2005, nr 24, s. 139-148, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Podatki, Obciążenia podatkowe, Zwolnienia podatkowe
Taxes, Tax burdens, Tax exemption
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy strategii podatkowych w aspekcie kosztów i został podzielony na kilka części. Pierwsza część zawiera definicję strategii podatkowych, ich źródła i rodzaje. Następna część opisuje jedną ze strategii podatkowych, którą są koszty strategii podatkowych Następnie przedstawiono wybrane metody amortyzacji i opisano przykłady strategii podatkowych stosowanych w tym zakresie. Zaprezentowano także formy wynagradzania pracowników, szczególnie z uwzględnieniem tych elementów, które zgodnie z aktami podatku dochodowego są zwolnione od podatku. Ostatnia część artykułu przedstawia przykłady strategii podatkowych, które pozwalają zminimalizować koszty, a nie stanowią kosztów podatkowych, i nie zmniejszają podstawy opodatkowania z tytułu podatku dochodowego.

The article concerns profile of tax strategies in aspect of costs. First part of the article presents the definition of tax strategies, their sources and kinds. Next part of the article describes one of the tax strategies, which are costs tax strategies. The main items are: the selection of an optimal depreciation method, choice of appropriate form of rewarding employees and achieving minimal costs that are not income costs. Next part of the article shows selected depreciation methods and describes examples of use tax strategies in this scope. The article also presents forms of rewarding employees, with particularly consideration of those elements that according to acts of income taxes are exempted from tax. It also includes the examples of tax strategies that allow to decrease value of tax resulted from salaries. The last part of article presents examples of tax strategies that allow to minimize costs that are not tax costs and do not decrease the basis taxed with the income tax.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kosacka-Łędzewicz D.: Planowanie niższych podatków. "Gazeta Prawna" 2001, nr 139.
  2. Mazur M., Cegielski P.: Wartość pieniądza w czasie a planowanie podatkowe. "Doradca Podatnika" 2000, nr 6.
  3. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 2002.
  4. Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. DzU 1998, nr 161, poz. 1106.
  5. Sokołowski J.: Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Jak zmniejszać obciążenia podatkowe. PWN, Warszawa 1984.
  6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU 1990, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. DzU 2000, nr 14, poz. 176, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-364X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu