BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płóciennik-Napierała Janina
Tytuł
Historia w nauczaniu rachunkowości
History in Accounting Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2005, nr 24, s. 149-164, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Historia rachunkowości, Przegląd literatury
Accounting, Accounting history, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu skupiono się głównie na historii rachunkowości. Przedstawiono pierwsze znaleziska ewidencji księgowej, początkowo prymitywnej, pojedynczej, a następnie z zastosowaniem podwójnego zapisu. Pominięto czasy współczesne, w których nastąpił lawinowy rozwój rachunkowości i pojawiło się wiele nowych jej zastosowań.

The history of accountancy is very distant and unusually rich with events that contributed to shape of this domain of knowledge. There are several stages in accountancy history like antiquity, Middle Ages, Renaissance or closer for us period of great economic transformations. Each of these stages brought to the science of accountancy new elements that create its present aspect. While teaching the accountancy, it should be taken under consideration this part of the science that motivates immemorial need for registering economic events and that is a starting point for constant improvement of ways of gathering, processing and showing data in micro and macro scale.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Accounting History, Accounting in Ancient Egypt, China, Greece & Rome. http:/www. acaus.org/history/hsanc.html. 2001.
 2. Bailey G.T., Wild K.: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce. Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2000.
 3. Brzezin W.: Ogólna teoria rachunkowości. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 4. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. WP, Warszawa 1981.
 5. Encyklopedia historii świata dla całej rodziny. Reader's Digest, Warszawa 2001.
 6. Encyklopedia powszechna PWN. T. 1. PWN, Warszawa 1980.
 7. Encyklopedia powszechna PWN. T. 2. PWN, Warszawa 1980.
 8. Grodek A., Surma I.: Z historii rachunkowości w Polsce i Gdańsku w wieku XVI. PWN, Warszawa 1959.
 9. Hendriksen E.A., Breda M.F. van: Teoria rachunkowości. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Ilustrowana historia świata. Red. H. Samsonowicz. Muza SA, Warszawa 1997.
 11. Mała encyklopedia rachunkowości. Red. S. Skrzywan. P WE, Warszawa 1961.
 12. Płóciennik-Napierałowa J.: Rachunkowość - nowy kierunek na wydziałach ekonomicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rady Naukowej SKwP t. 11 (67), Warszawa 2002.
 13. Scheffs M.: Z historii księgowości. Księgarnia Wł. Wilak, Poznań 1939.
 14. Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 1998.
 15. Terebucha E.: O istocie rachunkowości. Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 13.
 16. Prace Monograficzne nr 1. Szczecin 1960. Wojciechowski E.: Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce. PWN, Warszawa 1964.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-364X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu