BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trocka Małgorzata
Tytuł
Rachunek kosztów i wyników jako uniwersalny system informacji wykorzystywanych w controllingu
Profit and Loss Account as a Universal System of Informations Used in Controlling
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2005, nr 24, s. 189-205, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Rachunek kosztów, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Informacyjna funkcja controllingu
Controlling, Cost accounting, Enterprise management, Information function of controlling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł omawia rolę rachunku zysków i strat w procesie informowania systemu controlingu. Poprzez stworzenie wiarygodnego systemu informacji analitycznych, system kontroli umożliwia menedżerom inwestycyjnych podjęcie szybkich i trafnych decyzji. Jednak warunkiem koniecznym, który musi być spełniony w istniejącym systemie jest odpowiedni dobór informacji. Dane w rachunku zysków i strat są szczególnie ważne jako źródło wiedzy. Obecnie, gdy firmy napotykają się na różnego rodzaju problemy, które zagrażają ciągłości ich funkcjonowania, dane takie są ważne w podejmowania decyzji jednostki.

The article covers the role of profit and loss account in the process of informing the controlling system. Through creating a reliable system of analytical information, controlling system allows investment managers to take quick and relevant decisions. However, the necessary condition that must be fulfilled in existing such a system is the proper selection of information, relevant in decisions taking. The data in the profit and loss account is especially important as a source of knowledge, as it informs about the loss, the profit and financial results. At present, when companies face different kinds of problems which threaten continuity of their functioning or either company existence, such data is the framework of the decision-making unit.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubakowska K.: Rachunek wyników w systemie controllingu. Rozprawy i Studia t. (CCXLIV) 170. Szczecin 1994.
 2. Jarugowa A.: Zadania rachunku kosztów. w: Rachunek kosztów. Red. W. Malec. Warszawa 1990.
 3. Kes Z.: Systemy informatyczne controllingu. W: Controlling w przedsiębiorstwie. Red. E. Nowak. Gdańsk 2003.
 4. Marciniak S.: Controlling. Filozofia, projektowanie. Warszawa 2001.
 5. Matuszewicz J.: Rachunek kosztów. Warszawa 2003.
 6. Naumiuk T.: Koszty i wynik finansowy w zakładowym planie kont. Warszawa 2003.
 7. Nowak E.: Przydatność informacji z systemu rachunkowości w procesie podejmowania decyzji. W: Normy prawne i zawodowe rachunkowości. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 876. Wrocław 2000.
 8. Nowak E.: Rachunkowość zarządcza. Kraków 2001.
 9. Pukszto-Polak I.: Rachunek kosztów źródłem informacji w procesie zarządzania. w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Red. T. Kiziukiewicz. Materiały konferencyjne. Szczecin 2003.
 10. Rachunek kosztów. Red. D. Sołtys. Wrocław 1999.
 11. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. I. Red. G. Świderska. Warszawa 2002.
 12. Sawicki K.: Rachunek wyników. W: Rachunkowość zarządcza. Red. T. Kiziukiewicz. Wrocław 2000.
 13. Skrzywan S., Fedak Z.: Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa 1984.
 14. Wiktorowski K., Milczarek I.: Rachunkowość jako system informacyjny controllingu. w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Red. T. Kiziukiewicz. Materiały konferencyjne. Szczecin 2002.
 15. Yollmuth H.J.: Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-364X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu