BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszak Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Instytucjonalna perspektywa postrzegania transformacji polskich przedsiębiorstw
Institutional Perspective of Transformation of Polish Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 265-290, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Transformacja przedsiębiorstw, Nowa ekonomia, Prywatyzacja przedsiębiorstw, Instytucjonalizacja gospodarki
Transformation of enterprises, New economy, Privatization of enterprises, Institutionalization of the economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie determinantów transformacji polskich przedsiębiorstw postsocjalistycznych z punktu widzenia instytucjonalnej perspektywy badawczej. Perspektywa ta, podobnie jak perspektywa całej tzw. nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI), jest czasem postrzegana jako najbardziej adekwatna i użyteczna perspektywa analizy procesów transformacji postsocjalistycznych gospodarek i przedsiębiorstw. Podejście to umożliwia bowiem analizowanie problemów transformacyjnych przy wykorzystaniu bardziej adekwatnych założeń co do współczesnej rzeczywistości, niż oferuje to ekonomia neoklasyczna. Artykuł podzielono na trzy części. W części pierwszej przedstawiono generalne założenia oraz główne obszary badawcze NEI. W części drugiej omówiono logikę transformacji postsocjalistycznych gospodarek i przedsiębiorstw oraz instytucjonalne mechanizmy, które wspierają te procesy. W części trzeciej zawarto wyniki kilku wybranych badań empirycznych pokazujących wpływ czynników instytucjonalnych na zachowania przedsiębiorstw postsocjalistycznych. (oryginalne streszczenie)

The article aims at presenting the determinants of the transformation of Polish firms from the institutional point of view. This perspective, like the whole perspective of New Institutional Economy (NIE), is actually often perceived as the most adequate and useful perspective of analyzing the processes of transformation of post-socialist economies and enterprises. This approach enables us to consider the problem of transformation adapting more adequate assumptions than neoclassical economy does. The article is divided into three parts. Part one focuses on the general assumptions and main fields of NIE research. Part two examines the logic of transformation of post-socialists economies and enterprises and institutional mechanisms which support these processes. Part three contains some empirical evidence showing the influence of institutions on attitude of post-socialist enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen D, Transaction Costs [on-line]. 1999 [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://encyclo.findlaw.com/0740book.pdf.
 2. Building institutions for markets. World Bank 2002.
 3. Coase R. H., The New Institutional Economics. Journal of Institutional and Theoretical Economics 1984, No. 40, s. 229-231.
 4. Djankov S., Murrell P., The Determinants of Enterprise Restructuring in Transition: An Assessment of the Evidence. World Bank 2000.
 5. Foss N. J., Lando H., Thomsen S., The theory of the firm [on-line]. 1999 [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://encyclo.findlaw.com/5610book.pdf.
 6. Gaweł T., Klimczak M., Pojęcie instytucji wprawie i ekonomii. W: Polszakiewicz B., Boehlke J. (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce. Toruń: UMK, 2005, t. l, 2. ISBN 83-231-1868-X.
 7. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13612-X.
 8. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1995. ISBN 83-01-11851-2.
 9. Hockuba Z., Nowa Ekonomia Instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu? VII Kongres Ekonomistów Polskich 2001, z. 2.
 10. Jakóbik W., Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000. ISBN 83-01-13048-2.
 11. Janowski R, Warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jak daleko Europie Środkowo-Wschodniej do liderów? W: Zienkowski L. (red.), Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Warszawa: Wydaw. Naukowe Scholar, 2005. ISBN 83-7383-149-5.
 12. Klein P. G., New Institutional Economics [on-line]. [Dostęp l lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://encyclo.findlaw.com/0530book.pdf.
 13. Morawski W, Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12573-X.
 14. North D., Institutions. Journal of Economic Perspectives 1991, Vol. 5, No. 1.
 15. North D., Understanding Econpomic Change and Economic Growth. Warsaw: Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, 2002. Distinguished Lectures Series No. 7.
 16. Olson M., Big Bills Left on the Sidewalk; Why Some Nations are Rich, and Others Poor. Journal of Economic Perspecives 1996, Vol. 10, No. 2.
 17. Raiser M., Di Tommaso M.,Weeks M., The Measurement and Determinants of Institutional Change: Evidence from Transition Economies. EBRD, Working Paper 2000, No. 60.
 18. Rzeczpospolita z 10 października 2008, s. B8.
 19. Stern N., Stiglitz J., A framework for a development strategy in a market economy: objectives, scope, institutions and instruments. EBRD, Working Paper 1996, No. 20.
 20. Williamson O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12392-3.
 21. Williamson O., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature 2000, Vol. 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu