BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Małgorzata
Tytuł
Pozyskiwanie źródeł finansowania z banków przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w Polsce : Bariery i próby ich zniesienia - część druga
Gaining Financing Sources from Banks by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland : Barriers and Attempts of Finding It - Part Two
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 39, s. 68-78
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Poręczenie kredytowe, Finansowanie small businessu, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości
Small business, Loan guarantee, Small business financing, Business activity lending, Enterprise environment, Institutional support of entrepreneurship
Abstrakt
W polskim systemie prawno-ekonomicznym funkcjonują m.in. cztery inicjatywy wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez banki: Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, Fundusz Termomodernizacji, HALS Fundusz Kapitałowy, będący spółką zależną Banku Gospodarki Żywnościowej oraz Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Bankowości Spółdzielczej. Artykuł omawia wspomniane inicjatywy.

There are, among others, four initiatives for supporting small and medium-sized enterprises within Polish legal and economic system. The article discusses in detail these initiatives, namely: Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych [Domestic Fund of Credit Guarantees], Fundusz Termomodernizacji [Thermo-modernization Fund], HALS Fundusz Kapitałowy [HALS Capital Fund] - a subsidiary of the Foodstuff Economy Bank, and Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Bankowości Spółdzielczej [Domestic Fund of Co-ops Banking Credit Guarantees]. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Bankowości Spółdzielczej, "Głos Banków Spółdzielczych", Nr 5 z maja 2002 roku, s. 15.
  2. Myczkowska A., Będzie ponad 100 funduszy, "Rzeczpospolita" Nr 67 z dnia 20 marca 2002 roku.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej (Dz.U. Nr 156, poz. 1823).
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 84, poz. 917).
  5. Skowronek-Mielczarek A., Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Monografie i Opracowania 499, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002, s.155-174.
  6. Ustawa z dnia 17 lipca 1998 roku o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. Nr 108, poz. 685).
  7. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121).
  8. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku, Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178).
  9. Ustawa z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 79, poz. 484).
  10. Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa, "Bank Spółdzielczy" Nr 2 z marca 2001 roku, s. 16-17; www.hals.pl (29 stycznia 2003 roku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu