BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Bożena
Tytuł
Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej
Crediting Small and Medium-Sized Enterprises in the Member States of the European Union
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 39, s. 59-67
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa
Small business, Small business financing, Business activity lending, Enterprise environment
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł przedstawia wybrane problemy związane z kredytowaniem małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej oraz działania zmierzające do poprawy otoczenia finansowego tych przedsiębiorstw. Stopień korzystania z oferowanych źródeł finansowania różni się w poszczególnych krajach. Banki handlowe, Kasy Oszczędnościowo-Rozliczeniowe i Banki Spółdzielcze pełnią odmienną rolę w finansowaniu badanego segmentu przedsiębiorstw.

The article presents selected problems related to the crediting of small and medium sized enterprises in the member states of the European Union and discusses measures undertaken to improve financial environment of the enterprises. In each individual member state the extent the enterprises decides to exploit the available financing sources differs considerably. Commercial banks, saving and current accounts funds as well as Co-op Banks provide a wide variety of financing options for the sector. (J.W)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Commission Staff Working Paper, Enterprises Access to Finance, Brussels 2001, s. 9.
  2. Communication from the Commission, Challenges for enterprise policy in the knowledge - driven economy Brussels (2000) 256 final s. 2.
  3. The European Observatory for SMEs. Sixth Report, European Commission, Luxemburg 2000, s. 155.
  4. Globalizacja, pod red. J. Klicha, ISS, Kraków 2001, s. 80.
  5. Lokalne fundusze gwarancyjne, pod red.: A. Levitas, G. Gęsicka, Warszawa 1994, s. 50.
  6. Mikołajczyk B., Podgórski P., Fundusze poręczeń wzajemnych - alternatywne źródło zabezpieczeń kredytowych, "Bank i Kredyt" 3/2003, s. 90.
  7. Report of the Business Environment Simplification Task Force (BEST), Luksemburg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998.
  8. Third Round Table of Bankers and SMEs, Final Report. Enterprise Directorate - General, 19.06.2000, s. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu