BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orczyk Józef
Tytuł
Polityka społeczna w okresie kryzysu ekonomicznego : Artykuł dyskusyjny
Social policy in the times of economic crisis
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 7, s. 2-8, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Recesja gospodarcza, Interwencjonizm państwa, Polityka społeczna państwa, Świadczenia socjalne, Bezrobocie koniunkturalne
Economic crisis, Economic recession, Government intervention, Social policy, Social benefits, Cyclical unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany cywilizacyjne, które przeżywamy w ostatnich dziesiątkach lat, spowodowały nasilenie wśród wielu grup społecznych potrzebę stabilności. Ostatnie załamanie gospodarcze zwiększa tymczasem ryzyko utraty tego, co mamy, a przynoszącej dochód pracy w pierwszym rzędzie. Ludzie oczekują od państwa nie tylko gwarancji pomocy, ale coraz częściej realnego wsparcia. Państwo może pomagać bezpośrednio w formie świadczeń albo pośrednio, tworząc warunki do zwiększania liczby transakcji pomiędzy członkami społeczeństwa. To utrzymuje prawo do świadczeń, a jednocześnie stwarza możliwość wykorzystania ich jako ''mnożnika pracy''. Szczególnie ważne dla utrzymania zaufania dla polityki społecznej rządu jest nie dopuszczenie do pogorszenia dostępu do usług społecznych - to nie pociąga wzrostu nakładów. Jednocześnie trzeba minimalizować liczbę osób, których sytuacja materialna na skutek utraty pracy ulega nagłemu pogorszeniu - to może istotnie zwiększać wydatki budżetowe.(abstrakt oryginalny)

Increasing dynamic of the civilization changes in the last tenths years created stronger needs of stabilization within the members of different social groups. Last economic crises increased in the mean time the risk of loosing work and stability which is combining with it. As a result people are expecting from the state not only formal guarantee but more often real help. State can help directly in the form of benefits or indirectly by increasing chances of continuations of the work. This is giving simultaneously a right for social protection and creating the possibility of multiplication of work. For the trust of citizens to the social policy of the state basic is keeping the access to social service. This is not combining with increase of the budget expenses. Different is situation when the number of the people who getting social benefits is increasing rapidly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barr N. (1993), Ekonomika polityki społecznej, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 2. Costabile L., red. (2008), Institutions for Social Well-Being. Alternatives for Europe, Ed. Plagrave Macmillan.
 3. Duras T., Zienkowski L, Żółkiewski Z. (2006), Zróżnicowanie dochodów i sfera ubóstwa w Polsce w latach 1993-2004, "Bank i Kredyt", listopad-grudzień.
 4. Gazon J. (2008), Ani bezrobocie ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Golinowska S. (2006), Polityka społeczna samorządów terytorialnych. Warunki większej efektywności, "Polityka Społeczna" nr 4, s. 1-10.
 6. GUS (2004), Rocznik Statystyczny, Warszawa.
 7. GUS (2008), Rocznik Statystyczny, Warszawa.
 8. Księżpolski M., Rysz-Kowalczyk B., ŻołędowskiC., red. (2009), Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa: IPIS UW.
 9. Majone G. (2005), Dilemmas of European Integration, Oxford University Press.
 10. OECD (2009), Factbook, Paris.
 11. Orczyk J. (2008), Polityka społeczna. Cele i uwarunkowania, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 12. Orczyk J. (2007), Rozwój usług a zmiany stosunków pracy, "Polityka Społeczna" nr 2.
 13. Rutkowski W. (2009), Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" nr 4, s. 6-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu