BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Abramchik Lidia (Grodnenskiy gosudarstvennyy universitet imeni Yanki Kupaly, Białoruś)
Tytuł
Operacje pieniężno-kredytowe realizowane przez Narodowy Bank Republiki Białoruskiej
Monetary and Credit Operations Performed by the National Bank of Belarus
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 15-22, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Operacje bankowe, Polityka pieniężna, Instrumenty polityki pieniężnej, Popyt na waluty
Banking transactions, Monetary policy, Monetary policy instruments, Currency demand
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Republiki Białoruskiej
Kraj/Region
Białoruś
Belarus
Abstrakt
Narodowy Bank Republiki Białoruskiej realizuje politykę pieniężną i kredytową Białorusi. Podstawowe założenia obydwu polityk opracowywane są w porozumieniu z rządem i prezydentem. Co kwartał bank obowiązany jest do sporządzania raportów dotyczących podaży pieniądza i wielkości rezerw walutowych. Poza tym zadania Banku Narodowego obejmują również działania typowe dla banków centralnych - emisja pieniądza, operacje walutowe, rozliczenia międzybankowe i międzynarodowe, a także działania w zakresie polityki celnej. Podstawowe elementy polityki pieniężnej to: polityka dyskontowa, polityka rezerw minimalnych oraz polityka otwartego rynku realizowane w oparciu o obowiązujące w Białorusi normy prawne. (oryginalne streszczenie)

The National Bank of Belarus performs the monetary policy of Belarus. The basic policy principles are elaborated in agreement with the government and the president. Every three months the Bank is obliged to draw up reports on currency demand and reserve amounts. Moreover, the National Bank performs functions typical of central banks - money issue, monetary operations, interbank and international settlements, as well as customs policy procedures. The basic elements of the monetary policy are: discount policy, minimum reserve policy, open market policy, performed on the basis of legal norms being in force in Belarus. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bankowskoje prawo. Obszczaja czast' / Ju.P. Downar. - 2-je izd., pjerjerab. i dop. - Mn.: Amałfjeja, 2007. - 336 s.
  2. АКТУ PRAWNE
  3. Ukaz Prjezidjenta Rjespubłiki Bjelarus' ot 30.12.2007 № 687 II Nacionał'nyj rjejestr prawowych aktow Rjespubliki Bjelarus', 10.01.2008, № 5, 1/9276.
  4. Bankowskij kodjeks Rjespubliki Bjelarus' ot 25.10.2000 № 441-Z (rjed. ot 17.07.2006) II Nacional'nyj rjejestr prawowych aktow Rjespubliki Bjelarus', 26.07.2006, № 113, 2/1243.
  5. Instrukcija о porjadkje formirowanija bankami i njebankowskimi krjeditno-finansowymi organizacijami fonda objazatjeł'nych rjezjerwow, razmjeszczajemogo w Nacionał'nom bankje Rjespubliki Bjelarus': utw. Postanowljenijem Prawljenija Nacionał'nogo banka Rjespubtiki Bjelarus' ot 28.12.2006 № 225 (rjed. ot 21.11.2007) // Nacional'nyj rjejestr prawowych aktow Rjespubliki Bjelarus', 26.02.2007, № 45, 8/15725.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu