BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejowski Marcin (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Zmiany poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów województwa kujawsko- pomorskiego w latach 2000-2007
Changes in Economic Development of Counties in Kujawsko-pomorskie Province in the Years 2000-2007
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 23-32, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Syntetyczny miernik, Rozwój lokalny
Economic development of regions, Synthetic meter, Local development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podział administracyjny obowiązujący od 1999 r. wprowadził w Polsce nowe jednostki samorządowe, jakimi są powiaty. Po 10 latach ich funkcjonowania warto sprawdzić, jak kształtował się poziom rozwoju ekonomicznego w tych jednostkach. W artykule przedstawiono analizę ogólnego poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, przeprowadzoną z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Porównano także kształtowanie się syntetycznych mierników rozwoju dla badanych powiatów w czasie. (oryginalne streszczenie)

The new administrative divisions set in 1999 brought a new local government unit - county. After 10 years of operating and running local politics it is time to check the progress of economic development in counties. In this paper we analyze a general economic development level for counties of kujawsko-pomorskie province and rank them on the basis of the statistical multivariate analysis methodology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2006. ISBN 83-7011-805-4.
  2. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006. ISBN 978-83-01-14646-7; 83-01-14646-Х.
  3. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE, 1990. ISBN 83-208-0689-5.
  4. Pociecha J. i in., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Wydaw. PWN, 1988. ISBN 83-01-08622-Х.
  5. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13771-1.
  6. Zeliaś A., Uwagi na temat wyboru metody normowania cech diagnostycznych. W: Kufel T., Piłatowska M. (red.), Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku. Toruń: Wydaw. UMK, 2002. ISBN 83-231-1514-1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu