BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejowski Marcin (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Kufel Paweł (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Kufel Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Oprogramowanie GRETL w nauczaniu statystyki i ekonometrii
Using GRETL for Teaching Statistics and Econometrics
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 33-45, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ekonometria, Statystyka, Modelowanie ekonometryczne, Statystyka opisowa
Econometrics, Statistics, Econometric modeling, Descriptive statistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
W nauczaniu statystyki i ekonometrii należy wykorzystywać oprogramowanie realizujące numeryczne rozwiązywanie metod statystycznych i ekono-metrycznych. Coraz więcej podręczników ze statystyki i ekonometrii wskazuje na oprogramowanie GRETL (GNU Regression Econometric and Time-Series Library) pomocne w jego nauczaniu. Celem artykułu jest przedstawienie wielu ułatwień pomocnych w nauczaniu statystyki i ekonometrii z wykorzystaniem oprogramowania GRETL, a w szczególności pokazanie tego oprogramowania jako narzędzia porządkującego wiedzę o testach statystycznych, estymacji i weryfikacji modeli ekonometrycznych. (oryginalne streszczenie)

Teaching statistics and econometrics should be based on a computer package which can solve numerical methods of statistics and econometrics. An increasing number of handbooks point at GRETL (GNU Regression Econometrics and Time-Series Library) as a helpful package in teaching. The purpose of the article is to introduce many simplifications in teaching statistics and econometrics using GRETL and to present the computer package as an instrument to order students' knowledge about statistics tests, estimation and econometric models verification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Charemza W., Deadman D. F., Nowa ekonometria. Warszawa: PWE, 1997. ISBN 83-208-1068-Х.
 2. Cottrell A., Gretl Manual Gnu Regression, Econometric and Time-series Library, Dependent of Economics. North Carolina: Wake Forest University, 2007.
 3. Gajda J., Ekonometria. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. ISBN 83-7247- 600-4.
 4. Gruszczyński M., Kluza S., Winek D., Ekonometria. Warszawa: WSHiFM, 2003. ISBN 83-7151-540-5.
 5. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2007. ISBN 978-83-01-15352-6.
 6. Luszniewicz M., Statystyka z użyciem pakietu komputerowego STATISTICA PL. Teoria i zastosowania. Warszawa: Wydaw. C.H. Beck, 2003. ISBN 83-7247-798-1.
 7. Luszniewicz M. (red.), Statystyka w zarządzaniu. Białystok: Wydaw. WSFiZ w Białystoku, 2003. ISBN 83-87256-41-2.
 8. Osińska M. (red.), Ekonometria współczesna. Toruń: Wydaw. TNOiK w Toruniu, 2007. ISBN 978-83-7285-321-9.
 9. Osińska M. (red.), Wybrane zagadnienia ekonometrii. Olsztyn: Wydaw. WSIiE w Olsztynie, 2005. ISBN 83-87867-27-6.
 10. Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14588-9; 978-83-01-14588-0.
 11. Strahl D. i in., Modelowanie ekonometryczne z Excelem. Wrocław: Wydaw. AE, 2004. ISBN 83-7011-681-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu