BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cewińska Joanna, Striker Małgorzata, Wojtaszczyk Katarzyna
Tytuł
Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez instrumenty polityki personalnej
Creating employer image through personnel policy instruments
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 6, s. 43-54, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracodawcy, Polityka personalna, Badania ankietowe, Wizerunek pracodawcy
Human Resources Management (HRM), Employers, Personnel policy, Questionnaire survey, Employer branding
Uwagi
streszcz., Zawiera tabele: [1] Instytucje reprezentowane przez badanych oraz charakter zajmowanych przez nich stanowisk; [2] Typ informacji udzielanych ankietowanym w trakcie procesu naboru i wprowadzania do pracy; [3] Rozmawiając ze sobą w sposób nieformalny, pracownicy najczęściej wyrażają się o firmie; [4] Jak Pan/Pani wypowiada się o firmie, rozmawiając ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną?; [5] Jak zachowuje się Pan/Pani, słysząc negatywne wypowiedzi o firmie?; [6] Czy planuje Pan/Pani zmianę pracy?; [7] Gdyby miał/a Pan/Pani możliwość podjęcia zatrudnienia z takim samym wynagrodzeniem, ale w innym miejscu, czy chciałby/aby Pan/Pani zmienić pracę?
Abstrakt
Artykuł wprowadza w problematykę employer branding. Skoncentrowano się w nim na wybranych aspektach polityki personalnej (traktowanych jako narzędzia kształtowania wizerunku pracodawcy): pozyskiwaniu kadr, wprowadzaniu do pracy, motywowaniu, rozwoju pracowniczym, komunikowaniu, kształtowaniu warunków pracy. W odniesieniu do wyników badań własnych, zaprezentowano opinie pracownicze dotyczące polityki personalnej realizowanej w firmach, w których pracują. (abstrakt oryginalny)

This article introduces the matter of employer branding. It concentrates on selected aspects of personnel policy (considered a tool in shaping the employer's image): attracting staff, introduction to work, motivation, employee development, communications, and molding working conditions. Employee opinions relating to the personnel policies implemented in the companies where they work - the results of own researc - are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cooper N. (2008), Brand on the Run, "Personnel Today", January.
 2. Gros U. (2003), Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa.
 3. Guryn H. (2008), Jak budować markę najlepszego pracodawcy? Badania Hewitt Associates w Polsce - wyniki, refleksje i cenne wskazówki, [www.serwishr.pl/att/Wywiady/Wywiad_z_Hewitt_em.pdf, 2008-04-17].
 4. Jak budujemy wizerunek pracodawcy, [http://www.egospodarka.pl/5287, Jak-budujemy-wizerunek-pracodawcy,1,20,2.html].
 5. Kościelniak M. (2007), Pracownicy - kapitał, w który należy inwestować, czyli marketing wewnętrzny, "Twój Rynek", nr 1, [www.twojrynek.pl, 2008-04-13].
 6. Kotzian J. (2008), Nowa twarz pracodawcy, czyli jak krok po kroku budować wizerunek firmy, "Personel i Zarządzanie", nr 6.
 7. (2008) Kształtowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy [w:] Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 8. Kunasz M. (2006), Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach 1998-2003, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 9. Minchington B., Thorne K. (2007), Measuring the Effectiveness of Your Employer Brand, "Human Resources Magazine", October-November.
 10. Szczepanik R., Budowanie wizerunku pracodawcy, [http://www.creamteam.imfrom.eu/blog/index.php/2007/04/07/employer-branding-albo-dlaczego-pracodawca-to-mydlo/, 2008-04-29].
 11. Żemigała M. (2007), System wartości w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu